آخرین وضعیت شکاف طبقاتی در ایران و 143 کشور

طبق گزارش سازمان ملل متحد از آخرین درصد ضریب جینی 143 کشور جهان ، شاخص نابرابری درآمدی ایران بهتر شده و بالاتر از کشورهایی چون آمریکا، روسیه ، مالزی، ترکیه ، مکزیک و کمتر ایستاده است.

تهران – اقتصاد برتر – 14 بهمن 96

طبق گزارش سازمان ملل متحد از آخرین درصد ضریب جینی 143 کشور جهان ، شاخص نابرابری درآمدی ایران بهتر شده و بالاتر از کشورهایی چون آمریکا، روسیه ، مالزی، ترکیه ، مکزیک و کمتر ایستاده است.

سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی 2016 اعلام کرد متوسط ضریب جینی ایران طی سال‌های 2010 تا 2015 حدود 37.4 شده که نسبت به ضریب 38.3 درصدی سال های 2005 تا 2013 ، نشان از بهبود وضعیت توزیع درآمد و کاهش نابرابری دارد.

آفریقای جنوبی و اوکراین با ضریب جینی 63.4 و 24.1 درصدی ، دارای بیشترین و کمترین شکاف درآمدی و نابرابری درآمدی هستند.

شاخص ضریب جینی بین صفر تا 100 بوده و توزیع درآمد و شکاف طبقاتی را نشان می‌دهد. هرچه این رقم بیشتر باشد از شکاف و نابرابری درآمدی بیشتر حکایت دارد.

طبق این گزارش، ایران در بین 143 کشور، در رتبه 67 میزان ضریب جینی قرار گرفته و نشان از آن دارد که نسبت به 76 کشور دیگر از شکاف درآمدی کمتری برخوردار است.

در این میان، آمریکا با ضریب جینی 41.1 درصدی، شکاف درآمدی بیشتری نسبت به ایران دارد.

شکاف طبقانی در برخی کشورهای اروپایی همچون ایتالیا، پرتغال، یونان، اسپانیا، لوکزامبورگ و حتی استرلیا اندکی کمتر از ایران است.

همچنین ایران در مقایسه با روسیه، مالزی، ترکیه، مکزیک، برزیل، تایلند، اندونزی، مراکش، گرجستان، سریلانکا و چین، وضعیت بهتری دارد.شکاف درآمدی

پاسخ دادن