آسیب پایگاه هوایی آمریکا در طوفان مایکل

به گفته برایان لیدلو، فرمانده پایگاه تیندال در فلوریدا آمریکا که متعلق به نیروی هوایی این کشور است، این پایگاه بر اثر طوفان مایکل، که در سواحل شرقی ایالات متحده در جریان است، به شدت ضربه خورده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۱ مهر ۹۷

مشخص شده است که هر ساختمان واقع در این پایگاه بگونه ای آسیب دیده است، بعضی از ساختمان ها به صورت کامل تخریب شده‌اند. باند و همچنین اسکله این پایگاه تخریب شده اند.
لیدلو همچنین در صفحه فیسبوک این پایگاه نوشته است: پایگاه نیاز به تعمیر قابل توجهی دارد. من تا زمانی که نتوانیم امنیت شما و خانواده هایتان را تضمین کنیم، شما را به خانه‌هاتان نخواهیم فرستاد.نمیدانم چقدر زمان خواهد برد،ضروری است که امکانات عمومی را بازسازی کنیم ، جاده ها را از درختان پاک کنیم و ساختار ساختمان ها رو ارزیابی کنیم.

پاسخ دادن