آمار فروش سینمای ایران تا 26 تیر

جدول فروش فیلم های روی پرده تا چهارشنبه 26 تیر – «هزارپا» رکورد فروش روزانه و فروش هفتگی سینمای ایران را مال خود کرد.

تهران – اقتصاد برتر – 1 مرداد 97

پاسخ دادن