آمریکا ایران را به نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی متهم کرد

اقتصاد برتر

نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی، ایران را متهم کرد که توان تسلیحات شیمیایی خود را به این نهاد گزارش نداده است. این امر به گفته او نقض پیمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی تلقی می‌شود.

تهران – اقتصاد برتر – 1 آذر 97

به گزارش رویترز، کنت وارد، نماینده آمریکا، در گردهمایی این نهاد در لاهه، ایران را متهم کرد که در مورد در اختیار داشتن تأسیسات تولید گازهای شیمیایی گزارشی به سازمان منع سلاح‌های شیمیایی نداده و مدعی شد که تهران برای جنگ افزارهای شیمیایی برنامه‌ دارد.

نماینده آمریکا در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی همچنین اظهار داشت که ایران برنامه‌ای برای تولید گاز اعصاب جهت استفاده در مقاصد تهاجمی به جلو می‌برد.

پاسخ دادن