افزایش پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی

افزایش پرداخت تسهیلات بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی

تسهیلات پرداختی بانکها طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ به بخش های اقتصادی مبلغ 626 هزار میلیارد تومان می باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل معادل 29.8 درصد افزایش داشته است.

تهران – اقتصاد برتر – 15 بهمن 98

پاسخ دادن