الزامات تحقق بودجه بدون نفت

الزامات تحقق بودجه بدون نفت

علی ملک عباسی -دکترای علوم ارتباطات با گرایش دیپلماسی عمومی-امرمسلم این است که دولت با اتخاذ چه راهکارها وراهبردهایی می‎خواهد ۵۰۰ هزارمیلیارد تومان درآمدهای عمومی سال آینده را تامین کند؟

تهران – اقتصادبرتر – 8 آبان 98

برخی کارشناسان اقتصادی به شرح ذیل، چنین گفته اند: صمصامی، دانشکده اقتصاددانشگاه شهیدبهشتی، سخن از تاخیر ۴ ساله دربودجه ریزی بدون نفت می‌نماید.

۱۴۰ هزارمیلیارد تومان کسری درآمد مالیاتی در سال‎جاری، علیرغم ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم توسط رئیس جمهوری که طی آن همه دستگاه‎هایی که فعالیت اقتصادی(بانک، بورس، بیمه وفعالیت‌هایی مثل خریدوفروش سکه) دارند، لکن تاکنون تمام گردش معاملاتشان را به سازمان مالیاتی و وزارت اقتصادمتصل نکرده اند!

وی بدترین راه تامین بودجه کشوررا، فروش اوراق مشارکت به مردم می‎داند که بامشکل سررسید سال بعد آن، دولت را با توجه به کمبود منابع، با مشکل روبرو می‏سازد.

درنتیجه کسری بودجه را ازطریق استقراض ازبانک مرکزی پیشنهاد می‏کند که خود سبب افزایش تورم می‎شود!

مرتضی عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس می‎گوید: بودجه بدون نفت اجبار است نه اختیار! و پیشنهاد اوراق مشارکت داده البته اشاره به بدهکارشدن دولت‎های بعدی را می‎نماید. ایشان افزایش پایه‌های مالیاتی و واگذاری بنگاه‎ها به مردم را توصیه می‏نماید.

رفیعی آتانی ازدانشگاه علم وصنعت هم می‏گوید: دولت پرهزینه است وکنترل ومدیریت درستی روی هزینه‌ها انجام نمی‎گیرد، لذا چنانچه کنترلی صورت پذیرد می‎توان به بودجه ریزی بدون نفت کمک شایانی نمود.

 شقاقی شهری از دانشگاه خوارزمی نیز می‎گوید: بزرگ‏ترین مشکل بودجه این است که دولت باید ۵۰۰ هزار میلیارد تومان در آمد داشته باشد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن از محل اخذ مالیات باشد ولی این درآمد شاید حدود ۱۳۰ هزارمیلیارد تومان باشد که تامین این کسری کاری سخت وهمچنین کسب ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از محل دیگر درآمد‌ها نیز،کاری بس دشوار تر است!

رئیس‌جمهوری بخشنامه بودجه سال ۹۹ را در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» ابلاغ کرده است. لکن از مطالب فوق برآورد می‎شود، سال آتی علیرغم بودجه دوسالانه انقباضی، اولا به‌دلیل عدم اقبال عمومی از واگذاری واحدها و پروژه‌های دولتی، ثانیا کسری درآمدهای مالیاتی دولت به میزان ۲۴۹ هزارمیلیارد تومان درسال جاری، ثالثا، ثابت نگهداشتن قیمت ارز تا پایان انتخابات و رابعا شکست تجربه واگذاری اوراق مشارکت، خامسا عدم اصلاح وابلاغ نظام یارانه پنهان انرژی تا پایان انتخابات، کمافی‎السابق بودجه باحداقل ۴۰ درصد وابستگی به فروش نفت، پیش برود. امید است تورم حاصله با کم شدن در آمدهای دولت از فروش نفت تا 300 هزار بشکه درروز، و روشن نبودن افق سیاست خارجی از عملکرد جهان سلطه، به عددتورمی کنونی، اضافه جدی نشود!

درپایان، فرصت جراحی اقتصادی چه زمان و توسط کدام دولت بدست می‎آید وچه زمان برکم کردن هزینه‌های جاری دولت و بهبود مدیریت منابع و مصارف، اهتمام بیشتری می‎شود، الله اعلم.

پاسخ دادن