انقلاب اسلامی چراغ هدایت

اقتصادبرتر

  احمد خادم المله مدیر مسئول- چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشت و این روزها مردم چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در دهه فجر 97 جشن می گیرند.

تهران- اقتصاد برتر- 17 بهمن 97

این ایام فرصتی است برای مرور روند پیروی و تداوم انقلاب اسلامی و یافتن راهکارهای تداوم و گسترش  نظام جمهوری اسلامی ایران در جهان که در این مقال با نگاهی کلان موقعیت انقلاب اسلامی را و راهکارهای استحکام آن در آینده را مرور خواهیم کرد.

انقلابی که چهل سال پیش به رهبری امام خمینی ( ره ) آغاز شد امروز به روایت دوست و دشمن تحولی شگرف در معادلات قدرت منطقه و جهان ایجاد کرده و مفاهیم جدیدی را در عرصه فرهنگ سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و مبارزه با استعمار پدیده آورده است . ادبیات انقلاب و واژهای جدید آن امروز منبع تدریس در دانشگاه های جهان شده است. بقول امام ( ره ) انقلاب و پیروزی آن مهم است اما حفظ و تداوم انقلاب اسلامی از پیروزی آن مهمتر است.

آنچه امروز در چهل سالگی انقلاب باید به آن اندیشید حفظ و گسترش انقلاب اسلامی است. اگر می خواهیم به این هدف مهم امام و رهبری   ( ره ) دست یابیم باید بدانیم تعریف از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن مهم است اما تعریف صرف بدون توجه به نقاط ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران باعث انحراف مسیر حرکت انقلاب اسلامی خواهد شد و شاید در شرایط کنونی توجه به نقاط ضعف از نقاط قوت نظام مهمتر باشد.

انقلاب اسلامی در 40 سال گذشته به کانون قدرتمندی در مقابل نظام سلطه تبدیل شده که مقاومت و مبارزات آن منجر به افول هژمونی فرهنگی و تزلزل در امپراطوری آمریکا بعنوان ابرقدرت یکه تاز جهان شده است. یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهار دهه گذشته شکست برنامه های استعماری جبهه استکبار در عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی در نقاط مختلف جهان خصوصا منطقه خاورمیانه بوده است، بگونه ای که استکبار امروز به راحتی قادر به اجرای پروژه های استعماری خود در کشورهای مختلف منطقه نیست. انقلاب اسلامی در مقابل نظام سلطه، با الهام از تجارب و مبارزات 4 دهه گذشته نظریه مقاومت اسلامی را طراحی و اجرا کرده است که برگرفته از مبانی دینی، ارزش های اسلامی و نهضت امام حسین (ع ) بوده است.

نظریه مقاومت اسلامی امروز تبدیل به مکتبی استوار شده است که از پشتوانه مرجعیت دینی و رهبری مقتدر برخوردار است و دارای ساختار ، چارچوب و نظام اجرایی قدرتمند است. سازمان مقاومت اسلامی امروز به قدرت بلا منازعی در منطقه و جهان تبدیل شده که نظام سلطه در منطقه قادر به اجرای هیچ طرح و برنامه ای بدون در نظر گرفتن موقعیت و شرایط مقاومت اسلامی نیست. نمونه هایی از شکست طرح های آمریکا را در سوریه ، عراق ، لبنان ، یمن ، افغانستان و شکست نیروهای داعش وابسته به آمریکا در منطقه شاهد هستیم. به همین دلیل نظام سلطه پس از تحمیل جنگ هشت ساله نظامی به جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با جبهه مقاومت اسلامی تاکتیک عوض کرد و وارد عرصه جنگ نرم ( مقابله اقتصادی و فرهنگی ) با جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت اسلامی شده است تا بتواند شکست های چهار دهه گذشته را با جنگ نوین خود جبران کند و جلوی پیشرفت مقاومت اسلامی در منطقه و جهان را بگیرد.

در چنین شرایطی که استکبار با تمام توان مقابل جبهه انقلاب اسلامی صف آرایی کرده است، وظیفه نیروهای انقلابی و مردم ایران بعنوان کانون مقابله با نظام سلطه بمراتب خطیر تر از زمان پیروزی انقلاب اسلامی است.  البته صحنه مبارزه دقیقا همان صحنه گذشته است و انقلابیونی که دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس را درک کرده اند به خوبی قادر به شناسایی متغیر های نبرد با استکبار هستند اما تاکتیک صحنه از جنگ سخت به جنگ نرم تغییر کرده لذا ما نیز برای حفظ نظام و استحکام پایه های انقلاب اسلامی و تداوم آن در آینده باید هشیار باشیم و اقداماتی را انجام دهیم که گذرا به آن اشاره خواهد شد. امروز زمانی است که دانش تجربی انقلاب اسلامی بایستی به دانش نظری و عملی تبدیل شده و در اختیار همه انقلابیون و آزادگان جهان که تحت ظلم استکبار هستند قرار بگیرد. تجارب گذشته انقلاب اسلامی برای مبارزه با استکبار در ابعاد گوناگون سیاسی ، نظامی ، فرهنگی ، اقتصادی و …. درس های آموزنده ای برای همه قربانیان نظام سلطه دارد زیرا امروز چشم بسیاری از انقلابیون آزاده جهان به نظام جمهوری اسلامی ایران و روش های موفقی است که برای مقابله با استکبار در گذشته بکار گرفته است.

در کنار دستاوردهای بزرگ و ارزشمند انقلاب اسلامی ، ضعف هایی نیز در روند انقلاب داشته ایم که نباید از آن غافل شد زیرا ضعف های نظام می تواند دروازه ای برای تهاجم نرم دشمن به نظام اسلامی باشد. در کنار همه مسایل مهم توجه به مردم قدر شناس و انقلابی ایران ایران بعنوان مهمترین سرمایه انقلاب اسلامی باید در کانون توجه دولتمردان قرار بگیرد.

وحدت و همدلی انقلابیون گذشته از مسایل مهمی است که باید سرلوحه همه امور باشد و غفلت از آن می تواند خسارات سنگینی را به بار آورد. از آنجا که دشمن تمام توان خود را برای ایجاد تزلزل در باور های دینی مردم بعنوان عنصر اصلی مبارزه با سلطه بسیج کرده است ، بایستی با الهام از درس های نهضت عاشورا و سیره بزرگان دینی با توطئه های دشمن در این زمینه مقابله کرد. امروز دکترین انقلاب اسلامی بعنوان چراغ هدایت نهضت های آزادیبخش ایران و جهان بایستی تدوین و در دانشگاه های اسلامی در دسترس نظام جمهوری اسلامی ایران تدریس شود. جهان شناسی از گذشته ، حال و آینده و شناخت موقعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان از موضوعات اساسی برای حفظ و تداوم انقلاب اسلامی در سال های آینده است که نباید از آن غفلت کرد . چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب بر همه آزادیخواهان جهان مبارک!

پاسخ دادن