اوراق بدهی ظرفیت خوب برای تامین کسری بودجه

اوراق بدهی ظرفیت خوب برای تامین کسری بودجه

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود اوراق بدهی را ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه معرفی کرده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۵ بهمن ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ورود بانک مرکزی در معاملات بازار ثانویه اوارق دولتی تاکید کرد: دولت، ظرفیت خوبی برای تامین کسری بودجه به وسیله اوراق بدهی، با حفظ پایداری مالی دارد. و در پست اینستاگرامی به این موضوع اشاره کرد.

پاسخ دادن