اينفوگرافيك “زراعت ايران در يك نگاه “

اينفوگرافيك
اقتصادبرتر

اين اينفوگرافيك بر اساس آمارگيري زارعت-١٣٩٧(‌سال زارعي ١٣٩٧-١٣٩٦ ) تهيه شده است.

تهران – اقتصادبرتر – 1 شهریور 98

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از مرکز آمار ایران، در اين اينفوگرافيك توليد محصولات سالانه، سطح كاشت محصولات و كاربري اراضي به تصوير كشيده شده است.

پاسخ دادن