اینفوگرافی: دلار آمریکا همچنان ارز غالب ذخیره های ارزی

اینفوگرافی: دلار آمریکا همچنان ارز غالب ذخیره های ارزی

براساس آمارهای صندوق بین المللی پول، دلار آمریکا همچنان ارز غالب در ذخیره های ارزی محسوب می شود.

تهران – اقتصاد برتر – 28 مرداد 98

به گزارش #اقتصادبرتر آمارهای صندوق بین المللی پول نشان می دهد در کوارتر اول سال 2019 دلار آمریکا نزدیک به %62 از حجم ذخایر ارزی دنیا را تشکیل داده است و پس از دلار آمریکا، یورو، ین ژاپن و فرانک سوئیس به ترتیب 20، 5 و 4.5 درصد از حجم ذخایر ارزی دنیا را تشکیل می دهند.

گفتنی است که میزان درصد حجمی دلار آمریکا در ذخایر ارزی در حال کاهش است، به طوری که دلار در دهه 70 میلادی حدود %80 و حوالی سال 2000 حدود %70 از ذخایر را تشکیل میداد، همچنین سیاستهای پوپولیستی ترامپ و افزایش بی مبالات چاپ دلار سایر ممالک دنیا را هر چه بیشتر به فکر جایگزین کردن دلار انداخته است.

پاسخ دادن