اینفوگرافی صنایع پربازده ایران تا پایان تیر 98

اینفوگرافی صنایع پربازده ایران تا پایان تیر 98

به گزارش #اقتصادبرتر طبق اعلام بورس صنایعی که تا پایان تیرماه بیشترین بازدهی را داشتند از این قرارند.

تهران – اقتصاد برتر – 6 مرداد 98

پاسخ دادن