اینفوگراف/ آمریکایی ها از شرایط کاری خود چقدر راضی هستند؟

اینفوگراف/ آمریکایی ها از شرایط کاری خود چقدر راضی هستند؟
اقتصادبرتر

Gallup طی دو دهه گذشته میزان رضایتمندی کارگران آمریکا را در طیف وسیعی از خصوصیات مختلف اندازه گیری کرده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۶ مهر ۹۸

فوربز نوشت: مطابق با چاپ این تحقیق در سال ۲۰۱۹ ، کارگران آمریکایی عموما از اکثر جنبه های شغل خود راضی هستند ، اگرچه بعضی از زمینه ها وجود دارد که می تواند پیشرفت هایی را انجام دهد.

مزایای بیمه درمانی ارائه شده توسط کارفرمایان به عنوان منطقه با کمترین رضایت از ۶۴٪ از محتوای آمریکایی ها ذکر شد. به همین ترتیب ، ۳۶٪ از نظرسنجی ها اظهار داشتند که کاملاً از برنامه بازنشستگی ارائه شده توسط کارفرمای خود با ۳۰٪ اظهار داشتند که تا حدودی رضایت دارند.

*افسانه صدیقی

پاسخ دادن