اینفوگراف: خوشحال ترین کارمندان جهان

اینفوگراف: خوشحال ترین کارمندان جهان

طبق نظرسنجی جدید Mindspace ، کارگران در ایالات متحده آمریکا خوشحال هستند.

تهران – اقتصادبرتر – 20 آذر 98

استاتیستا نوشت: بیش از 5000 کارمند در سرتاسر جهان مورد سؤال قرار گرفتند که 1000 نفر از ایالات متحده تحت بررسی قرار گرفتند. هنگام ارزیابی فرهنگ محل کار ، از پاسخ دهندگان در مورد سلامتی ، خوشبختی کلی در محل کار و تعامل پرسیده شد.

73 درصد از کارگران ایالات متحده اظهار داشتند که در محیط کار خوشحال هستند و در پایین این فهرست هستند که 5 کشور دیگر از جمله هلند ، لهستان ، رومانی ، آلمان و اسرائیل در این لیست قرار گرفتند.

خوشبختی در کار در میان آمریکایی ها به نظر می رسد با رشد شغلی هماهنگ است. در ماه نوامبر ، نرخ بیکاری از 3.6 درصد به 3.5 درصد رسید. بیشتر ، بیش از 266،000 شغل ایجاد شد که بهترین پیش بینی 187،000 بود ، همانطور که در ابتدا توسط اقتصاددانان داو جونز پیش بینی شده بود.

اینفوگراف: خوشحال ترین کارمندان جهان

*افسانه صدیقی

پاسخ دادن