اینفوگراف: رشد مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۹

رشد مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۹

در شرایطی که صادرات نفت کمتر از ۱۰ درصد حجم اقتصاد ایران را شامل می شود، اجرای نسخه های اقتصادی نئولیبرال توسط دولت موجب شد تا شدت و حدت تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران چند برابر گردد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۵ دی ۹۸

بودجه سال ۱۳۹۹ به شدت انقباضی است. رشد حقوق و دستمزدها به میزان کمتر از نصف نرخ تورم، حداقل ۳۰ درصد رکود در بخش تقاضا را به دنبال دارد.
رشد پایین بودجه طرحهای عمرانی و استفاده از کالاها و خدمات به مفهوم نصف شدن مصرف دولت است و رکود در بخش تقاضا را تشدید خواهد کرد.

وضعیت بودجه دولت، مصرف خانوارها و سرمایه گذاری نشان می دهد که هزینه اقتصاد کشور (هزینه ناخالص ملی) حدود ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۶ تنزل خواهد یافت که به مفهوم کوچک شدن اقتصاد ایران به این میزان است.
در شرایطی که صادرات نفت کمتر از ۱۰ درصد حجم اقتصاد ایران را شامل می شود، اجرای نسخه های اقتصادی نئولیبرال توسط دولت موجب شد تا شدت و حدت تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران چند برابر گردد.

✅ رشد مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۹

? رشد مصارف لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۷:

? بودجه عمومی دولت: ۲۷ درصد
? شاخص قیمت کالاها و خدمات: ۱۰۰ درصد

? رفاه اجتماعی و یارانه ها: رشد ۱۷ درصد
? حقوق و دستمزد کارکنان دولت: ۵۴ درصد
? طرحهای عمرانی: ۱۴ درصد
? بازپرداخت بدهی ها: ۵۳ درصد
? استفاده از کالاها و خدمات: صفر

*احسان سلطانی پژوهشگر و مشاور اقتصادی و صنعتی

 

پاسخ دادن