اینفوگراف: نرخ رشد اقتصادی پاییز 1398

اینفوگراف: نرخ رشد اقتصادی پاییز 1398

رشد اقتصادی 9 ماهه سال جاری (بدون نفت) نسبت به دو فصل قبل بهبود یافته و به عدد صفر درصد و در فصل پاییز 98 به عدد مثبت 0.9 درصد رسیده است.

تهران – اقتصاد برتر – 23 بهمن 98

اینفوگراف: نرخ رشد اقتصادی پاییز 1398

پاسخ دادن