اینفوگراف: وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر

اینفوگراف: وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال اخیر

در اینفوگراف رشد اقتصادی ایران در 10 سال اخیر که تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته مشاهده می شود.

تهران – اقتصادبرتر – 10 بهمن 98

در اینفوگراف رشد اقتصادی ایران در 10 سال اخیر که تحت تاثیر تحریم ها قرار گرفته مشاهده می شود.

پاسخ دادن