بانک مورگان استنلى: نوسانات سنگین در راه بازارهاى مالى

بانك مورگان استنلى: نوسانات سنگين در راه بازارهاى مالى
اقتصادبرتر

انستیتوى تحقیقاتى در بانک مورگان استنلى هشدار داد : نوسانات سنگینى در راه بازارهاى مالى است و طى روزهاى آتى ممکن است در هر لحظه اى ، بازار سهام امریکا با خطر سقوط مواجه شود!

تهران – اقتصادبرتر – ۸ خرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ،  ممکن است بازار سهام امریکا با خطر سقوط مواجه شود!

فارغ از خطرات #جنگ_تجارى ، ریسکهاى بزرگ دیگرى در بازار دیده میشود از جمله:

۱-کاهش محسوس بازدهى اوراق قرضه خزانه امریکا
۲-و همینطور حدس و گمانهاى بدبینانه نسبت به درآمدزایى کمپانیها
۳-و البته شک وتردید در کاهش یا افزایش نرخ بهره فدرال رزرو امریکا
۴-که خطر بروز رکود را بیش از پیش بالا برده است!

پاسخ دادن