بزرگترین اقتصادهای جهان  تا 2030

اقتصادهای برتر 2030
اقتصادبرتر

پيش بيني های استاندارد چارتر، حکایت از ان دارد که با توجه به تغيير رتبه بندي توليد ناخالص داخلي در جهان، چین با استفاده از نرخ ارز مبادلات بين توليد برق و توليد ناخالص داخلي تا سال 2020 به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل می شود و با توجه به شاخص های بلندمدت جديد 7 کشور نوظهور تا سال 2030 جزو 10 اقتصاد برتر جهان خواهند بود.

تهران- اقتصادبرتر- 13 اسفند 97

گزارش #اقتصادبرتر،همچنین طبق پیش بینی های  استاندارد چارتر( شرکت بانکی و خدمات مالی چند ملیتی در انگلیس شامل 70 عضو می باشد)  هند به احتمال زیاد در همان دوره زمانی نسبت به ایالات متحده از جایگاه بالاتری برخوردار خواهد بود و همینطور اندونزی نیز در بین 5 کشور برتر اقتصادی قرار دارد.

دیوید مان، اقتصاددان ارشد استاندارد چارتر در یادداشتی نوشت : “پیش بینی های بلندمدت رشد ما بر اساس یک اصل کلیدی است: سهم کشورها در تولید ناخالص داخلی جهان باید در نهایت با سهم خود از جمعیت جهان همسان باشد، که منجر به همگرایی تولید ناخالص داخلی سرانه در میان اقتصادهای پیشرفته و نوظهور می شود”

بررسی ها نشان می دهد روند رشد هند تا سال 2020 به 7/8 درصد افزایش می یابد ، در حالی که چین تا سال 2030 تا 5 درصد کاهش می یابد و این به دلیل کاهش اقتصادی طبیعی با توجه به اندازه اقتصادی است.

با توجه به سهمی که  منطقه یورو و ایالات متحده نیز در تولید ناخالص داخلی جهان نیز ایفا می کنند ، سهم آسیا از تولید ناخالص داخلی جهانی که در سال گذشته به میزان 28 درصد افزایش یافت، از 20 درصد در سال 2010، تا سال 2030 به 35 درصد خواهد رسید

در اینجا برخی از یافته های دیگر ا اقتصاددانان ،استاندارد چارتر عبارتند از:

  • با اجرای اصلاحات در بازارهای نوظهور، بهره وری رشد خواهد کرد.
  • در پایان دوره عطف اقتصادهای نوظهور به دلیل اصلاح و احیای اقتصاد و افزایش بهره وری متحمل فشار بیشتری خواهند شد.
  • طبقه متوسط ​​در نقطه اوج قرار خواهد گرفت و اکثریت جمعیت جهان تا سال 2020 در گروه متوسط قرار خواهند گرفت.
  • طبقه متوسط با رشد شهرنشینی و آموزش و پرورش باید برای مقابله با تأثیرات سریع جمعیت پیری در بسیاری از اقتصادها، از جمله چین اقدام نمایند.

    *اکرم صدیقی- سردبیر سایت اقتصادبرتر

پاسخ دادن