بیشترین میزان ارسال پیام در تلگرام چه زمانی است؟+اینفوگراف

بیشترین میزان ارسال پیام در تلگرام ساعت ۱۰ شب است به عنوان مثال در تاریخ  ۱۱ شهریور ساعت ۱۰ تعداد ۲۴۴۷۰۰ پیام در تلگرام ارسال شده است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۴ شهریور ۹۶

بیشترین میزان ارسال پیام در تلگرام ساعت ۱۰ شب است به عنوان مثال در تاریخ  ۱۱ شهریور ساعت ۱۰ تعداد ۲۴۴۷۰۰ پیام در تلگرام ارسال شده است.

پاسخ دادن