بیشترین نرخ سود بانکی در کدام کشورهاست؟

بیشترین نرخ سود بانکی در کدام کشورهاست؟
اقتصادبرتر

بیشترین نرخ سود سپرده بانکی متعلق به کدام کشورهاست؟

تهران – اقتصادبرتر – 8 مهر 98

ایران با نرخ سود  سپرده یکساله 15 درصد در رتبه چهارم قرار دارد.

پاسخ دادن