تحلیل بورس در هفته ای که گذشت

اقتصاد برتر

این نرخ جدید ارز از منظر مصرف کننده شهری منفی ارزیابی میشود و از دید رشد تولید ،بسیار مثبت ارزیابی میشود.

تهران – اقتصادبرتر – 14 آذر 98

این نرخ ارز از دید بورس ، بسیار مثبت است و به رونق در بورس منجر میشود.

نرخ دلار باید متناسب با اختلاف تورم داخل با خارج افزایش یابد و اگر سال ١٣٧١ مبنا قرار گیرد دلار اکنون باید ٩٧٠٠ تومان باشد .

نرخ دلار هر چه کمتر از ٩٧٠٠ تومان باشد ضد تولید و ضد اشتغال بلند مدت است ، نرخ دلار هر چه بالاتر از ٩٧٠٠ تومان باشد به سود تولید و اشتغال بلند مدت است اما در کوتاه مدت به زبان مصرف کننده شهری است .

استیگلیز برنده جایزه نوبل در اقتصاد می نویسد دو اقتصاد دان در آمریکا نیستند که همدیگر را قبول داشته باشند اما اقتصاد دانان همه یک حرف را قبول دارند دلار قوی به آمریکای ضعیف منجر میشود و دلار ضعیف به آمریکای قوی .

ریال ضعیف به ایران قوی منجر میشود ، ریال ضعیف به تولید قوی می انجامند ، ریال ضعیف بحران اشتغال را از حالت بحران خارج می کند ، ریال ضعیف تولید را در ایران اقتصادی می کند اما نارضایتی مصرف کننده شهری در کوتاه مدت را باعث میشود.

من از افکار عمومی می ترسم و الا میگفتم اگر در یک خانواده دو جوان بیکار وجود دارد و می خواهند که یکی مشغول کار شود نرخ دلار باید چند باشد ، من از دولت نمی ترسم اما از افکار عمومی می ترسم ، راهکار حل نسبی بحران اشتغال فقط از راه اصلاح نرخ ارز می گذارد ، نرخ موجود در مقایسه با گذشته خوب است، امان از پوپولیسم ، امان از استادان دانشگاه ترسو!؟

ریال ضعیف یعنی بورس قوی .

*دکتر محمد حسین ادیب اقتصاددان

پاسخ دادن