ترانزیت گمرکی چیست؟

ترانزیت گمرکی چیست؟
اقتصادبرتر

رویه گمرکی است که طبق آن کالاها تحت نظارت گمرک، از یک گمرک خانه به گمرک خانه دیگر حمل می شود.

تهران – اقتصادبرتر – 27 مرداد 98

به گزارش #اقتصادبرتر ، معمولا مقامات گمرکی اجازه حمل کالا را تحت عنوان ترانزیت گمرکی در قلمرو گمرکی خود به ترتیب زیر می دهند:

الف) از یک گمرک خانه مرزی ورودی به یک گمرک خانه مرزی خروجی (ترانزیت خارجی)

ب) از یک گمرک خانه مرزی ورودی به یک گمرک خانه مرزی خروجی (ترانزیت داخلی)

پ) از یک گمرک خانه داخلی به یک گمرک خانه مرزی خارجی (ترانزیت خارجی)

ت) از یک گمرک خانه داخلی به گمرک خانه داخلی دیگر (ترانزیت داخلی)

نحوه محاسبه میزان بن تضمین در ترانزیت داخلی و خارجی به چه ترتیبی است؟

در مورد بن بیمه چون بسته به نوع کالا ، شرکت حمل و نقل و صاحب کالا (واحد تولیدی) و همچنین این که ترانزیت داخلی یا خارجی باشد فرق می کند. لذا باید در این خصوص به بخشنامه گمرک ایران که به همه تشکل ها و انجمن های حمل و نقل اعلام شده مراجعه نمود. برخی از آنها به شرح زیر است:

1- ترانزیت داخلی :
– برای کالای مجاز معادل حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده
– کالاهای هدف و مجاز مشروط برای واحدهای تولیدی معادل حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده به اضافه 50% ارزش (طبق قانون رفع موانع تولید قرار است 50% حذف شود)
– کالاهای هدف و مجاز مشروط که توسط شرکت های حمل و نقل بین المللی حمل می شود. حقوق ورودی به اضافه مالیات ارزش افزوده به اضافه دو برابر ارزش
– سایر اشخاص معادل حقوق ورودی و 3 برابر ارزش
2- ترانزیت خارجی (عبوری)
طبق ماده 98 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، عبور خارجی کالا برای شرکت های حمل و نقل ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی از نظر سپردن تضمینی در حکم کالای مجاز تلقی می شود لذا بن بیمه آن معادل حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده خواهد بود.

پاسخ دادن