تشكيل جلسه شورای پول و اعتبار با حضور اعضای جديد

نخستين جلسه شورای پول و اعتبار در دولت دوازدهم، عصر امروز با حضور وزرای جدید کابینه در ساختمان بانک مرکزی تشکیل شد.

تهران – اقتصاد برتر -31 مرداد 96

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این جلسه كه با حضور مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت معدن و تجارت تشكيل شد، رييس کل بانک مرکزی از زحمات و تلاش هاي علي طيب نيا و محمد رضا نعمت زاده وزراي پيشين عضو شورا قدردانی و براي اعضاي جديد آرزوي توفيق و سربلندي كرد.

همچنين اعضاي جديد شورا، بر اساس قانون، سوگندنامه شوراي پول و اعتبار را قرائت كردند.

تصویب اصلاحیه دستورالعمل افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و نیز تصويب مدت زمان بازپرداخت تسهيلات مسكن نخبگان تا ١٥ سال، بخشی از مصوبات جلسه امروز شورای پول و اعتبار بود.

همچنین در این جلسه، گزارشي از اقدام هاي انجام شده بانك مركزي در ماه هاي اخير، از جمله تعيين تكليف و حذف فعالان غيرمجاز در بازار پول و نيز تشريح بخشنامه اخير صادرشده درباره نرخ سود علي الحساب كه به منظور ايجاد تعادل در بازار انجام شده است و در نهايت زمينه لازم را براي عملياتي شدن نرخ هاي سود مصوب قبلي فراهم مي كند، به شورا ارائه شد.

اعضاي شوراي پول و اعتبار ضمن قدرداني از اهتمام جدي بانك مركزي در ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، بر پيگيري و نظارت دقيق براي كسب اطمينان از اجراي مناسب برنامه هاي پيش بيني شده و ساماندهي مطلوب تعاوني هاي غيرمجاز و نيز تقويت ضمانت اجرايي بخشنامه اخير بانك مركزي، تاكيد كردند.

پاسخ دادن