تغییرات قیمت اقلام خوراکی در دی ماه

تغییرات قیمت اقلام خوراکی در دی ماه

مرکز آمار ایران تغییرات قیمت اقلام خوراکی در دی ماه سال جاری را اعلام کرد.

تهران – اقتصاد برتر – 7 بهمن 97

به گزارش #اقتصادبرتر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران اقلام «گوجه فرنگی» (١٧,٢ درصد)، «تخم مرغ ماشینی» (٧.٥ درصد) و «پرتقال محصول داخل» (٥.١ درصد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند.

بر اساس نتایج به دست آمده در دی ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «مرغ ماشینی» با ١٥,٦ درصد افزایش، «پیاز» با ١٣.٦ درصد افزایش و «گوشت گوسفند» با ٩.١ درصد افزایش بوده است. در این ماه اقلام «گوجه فرنگی» (١٧.٢ درصد)، «تخم مرغ ماشینی» (٧.٥ درصد) و «پرتقال محصول داخل» (٥.١ درصد) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌­اند.

لازم به ذکر است که بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل (دی ١٣٩٦) مربوط به «رب گوجه فرنگی» با ٢٣٨,٢ درصد افزایش و پس از آن «موز» با ١٢٩.٢ درصد افزایش و «سیب درختی زرد» با ١١٦.٦ درصد افزایش است.

پاسخ دادن