توصیه صندوق بین المللی پول به ایران

اقتصاد برتر

صندوق بین‌المللی پول پنج‌شنبه شب گفت، ایران باید در مواجهه با تحریم‌های جدید آمریکا که با کاهش صادرات نفت، رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، سیاست‌گذاری‌هایی را به کار بگیرد تا پایداری اقتصاد کلان خود را حفظ کند.

تهران- اقتصاد برتر- 13 آبان 97

سخنگوی صندوق بین‌المللی پول، گری رایس، در گفت وگوی خبری منظم خود گفت که این صندوق قویا از ایران می‌خواهد که چهارچوب ضدپول‌شویی و ضد تامین مالی تروریسم خود را تقویت کند و تا ضرب‌العجل فوریه ۲۰۱۹، با استانداردهای بین‌المللی هم‌خوانی داشته باشد.

رایس گفت: وضع تحریم‌های جدید آمریکا، رشد اقتصادی ایران را با محدود کردن صادرات نفت ایران، کاهش خواهد داد و ایران باید سیاست‌گذاری‌هایی را برای محافظت از اقتصاد کلان خود به کار بگیرد، به ویژه در مورد گروه‌هایی که از همه آسیب‌پذیرتر هستند.

*مهر

پاسخ دادن