حاج قاسم با دل ها چه کردی ؟

احمد خادم المله  – مدیر مسئول – این روزها هر جا نشستم و برخواستم صحبت همه از حاج قاسم سلیمانی بود ، شجاعت ، سرباز وفادار وطن ، مقاومت ، جهاد ، ایثار و فدارکاری ، مهربانی ، ولایتمداری و …..

تهران – اقتصادبرتر – ۱۷ دی ۹۸

اما جای یک موضوع در همه این بحث ها خالی بود ؟ و آن این که ما سرداران زیادی داریم که انسان های شجاع ، پاک و جان برکفی هستند که عمر خود را در راه دفاع از میهن سپری کرده اند اما هیچکدام نتوانستند حماسه ای را رقم بزنند که سردار دل های همه جناح ها و اقشار مختلف مردم با ایده ها و افکار مختلف شوند و شاید از این هم بالاتر سردار بین الملل دل های ملت های میلیون ها مسلمان شیعه و سنی در کشورهای مختلف جهان شوند .

به راستی حاج قاسم چگونه سردار دل ها شدی؟ رمز محبوبیت سردار دل ها چه بود ؟ زمانی وقتی می خواستیم از حاج قاسم و ویژگی ها و تهذب وی صحبت کنیم فوری اطرافیان می گفتند ، چیزی نگویید و ننویسید ، ناراحت  می شود ! به جای وی از شهدا تجلیل کنید و بنویسید . اما امروز حاج قاسم نیست که از توصیفش ناراحت شود و راحت می توانیم بگوییم که حاج قاسم به معنی واقعی ذوب در خدا شده بود و جز او نمی دید و در همه اقداماتش کار برای رضای خدا مشهود بود . تفکر و معنویت حاج قاسم که او را به رتبه ای رساند که در محضر امام رضا ( ع ) عاجزانه تضرع می کند که شهید شود و به این رتبه می رسد که مافوق سیاست ها و جناح ها و مادیات حرکت کند، نیاز امروز کشور سیاست زده ما است . حاج قاسم که همه فرزندان دختر و پسر این مملکت را بچه های خود می دید ، باید الگوی امروز مسئولان ما در هر پست و مقامی باشد . زندگی ساده و بی آلایش حاج قاسم باید مدل زندگی مسئولان ما شود . مردم خسته این روزها تشنه حاج قاسم هایی هستند که بی توجه به مادیات زندگی برای رضای خدا و بخاطر مردم کار کنند ، بجنگند و از میهن دفاع کنند . حاج قاسم به جایی رسیده بود که هر لحظه آرزوی شهادت می کرد و به هر عالمی می رسید می گفت ، دعا کنید شهید شوم ، خجالت می کشم که دوستانم رفته اند و من جا مانده ام . به یک معنی به قول بچه های جبهه و جنگ حاج قاسم سیم اش وصل شده و آسمانی شده بود. سردار به جایی رسیده بود که خیلی از علما و بزرگان دین به حال وی غبطه می خوردند . گاهی برای راضی کردن دلمان می گوییم حاج قاسم رفت اما انقلاب حاج قاسم های زیادی دارد اما واقعیت این نیست ، امروز حاج قاسم ها کم داریم و بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم حاج قاسم تربیت کنیم . بله حاج قاسم کم داریم . حاج قاسم با تحولی که در قلوب مردم ایجاد کرد نشان داد در همین دنیای مادی می توان حسینی فکر کرد ، حسینی زیست و حسینی رفت . واقعیت این است که در بین مسئولان حاج قاسم ها کم هستند که برای رضای خدا کار کنند و به فکر مردم باشند.

رمز محبوبیت بین المللی حاج قاسم که حتی خیلی از آمریکایی ها هم از او به نیکی یاد می کنند این بود که الهی شده بود و جز برای رضای خدا به چیز دیگری نمی اندیشید. باید مدل حاج قاسم را که همه مردم با هر ایده و مرامی برای فقدان وی می گریند تئوریزه و تدریس و تکثیر کنیم. زندگی حاج قاسمی می تواند الگوی همه ما باشد . بیایید دلایل سردار دل ها شدن حاج قاسم را رمز گشایی کنیم و به فرزندان این مرز و بوم بیاموزیم که در اوج دنیای فناوری و تکنولوژی می توان مردمی زیست و محبوب بود. حاج قاسم در کنار همه فداکاری ها و ایثارگری هایی که برای دفاع از میهن داشتی ، بخاطر مدلی که از زندگی حسینی به ما و آیندگان دادی متشکریم ، روحت شاد و راحت پر رهرو باد .

پاسخ دادن