حراج بزرگ یا فاجعه بزرگ نفت برزیل؟

حراج بزرگ یا فاجعه بزرگ نفت برزیل؟

رویترز نوشت:حراجی چند میلیارد دلاری هنگامی برگزار شد که تولیدکنندگان نفت تحت فشار سنگین سهام دارانشان هستند چرا که سهامشان از اواخر ماه آوریل که قیمت ها نوسان پیدا کرد سقوط کرده است.

تهران – اقتصادبرتر – 17 آبان 98

بزرگترین مناقصه نفتی تاریخ برزیل ناکام ماند، چرا که تقریبا تمامی پیشنهادها را خود شرکت دولتی نفت برزیل، پتروبراس خریداری کرد و شرکت های بزرگ پا پس کشیدند. پتروبراس، به اتفاق سی.نوک چین و شرکت ملی اکتشاف و توسعه چین پیروز رقابت برای بهره برداری از میدان عظیم بوزیوس. پتروبراس تنها متقاضی میدان ایتاپو بود و این میدان را نیز از آن خود کرد. هر دوی این میادین بزرگ به کمترین قیمت به فروش رفتند. دو میدان بزرگ دیگر، سپیا و آتاپو را هیچ کس اعلام قیمت نکرد. اکسون موبیل و دیگر غول های نفتی در هیچ کدام از مناقصه ها شرکت نکردند.

راس لوبتکین، تخلیلگر ارشد موسسه “ولینگنز” انرژی به بلومبرگ می گوید: “فاجعه به تمام معنا بهترین تعبیر برای اتفاقی است که امروز اینجا افتاد.” و می افزاید: “اینکه حتی یک شرکت بزرگ هم در مناقصه ها شرکت نکرد حقیقتا فاجعه است. در همین حال اینکه میادین سپیا و آتاپو به طور کلی متقاضی نداشت به این معنا است که دولت نزدیک ۹ میلیارد دلار برای امضای قرارداد را از دست داده است.” این مزایده بنا بود بخشی از برنامه ای باشد که برزیل را از اتکا به سیاست های نفتی دولتی نجات دهد و تغییری در وضعیت اقتصادی این کشور ایجاد کند که پس از تحقیقات وسیع درباره وضع فساد دولتی و پیامد آن رکود سنگین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶، سخت ترین سال های خود را پشت گذاشته است. با اقتصادی همچنان رو به رشد، برزیل امیدوار بود که این حراجی پولی قابل توجه و البته به شدت مورد نیاز به این کشور تزریق کند. تخمین ها از میزان ذخایر کشور که بالغ بر ۲۰ میلیارد بشکه نفت است و این مناظق که به حراج گذاشته شده بودند بنا بود چیزی نزدیک ۲۵ میلیارد دلار سرمایه به کشور بیاورد.

GRAPHIC: Brazil's offshore pre-salt areas

اما این حراجی چند میلیارد دلاری هنگامی برگزار شد که تولیدکنندگان نفت تحت فشار سنگین سهام دارانشان هستند چرا که سهامشان از اواخر ماه آوریل که قیمت ها نوسان پیدا کرد سقوط کرده است. در حالی که میادین پیشنهادی برزیل فرصتی استثنایی برای دسترسی به منابع کشف شده بود حق تنظیم قراردادهای بالا و عدم قطعیت درباره پرداختی ها به شرکت ملی نفت برزیل شرکت های بزرگ را از مشارکت در این مناقصه منصرف کرد.

*مریم رهنما

پاسخ دادن