خبرهای جدید از دپوی تخمه در گمرک

اقتصادبرتر

معاون فنی گمرک ایران گفت:با توجه به اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزی دستور ترخیص تخم آفتابگردانی که با ارزش مربوط به تخم آفتابگردان آجیلی و با مأخذ ۵۵% و ارز نیمائی به گمرکات کشور اظهار شده، صادر شد.

تهران – اقتصادبرتر – 10 اسفند 97

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از تسنیم، مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک ایران با اشاره به موضوع دپو 150 کانتینر تخمه در گمرکات، گفت: وفق مفاد نامۀ شمارۀ 21039/020 مورخ 25 دیماه سالجاریِ وزیر محترم جهاد کشاورزی ، رفع ممنوعیت دانۀ آفتابگردان آجیلی با کد تعرفۀ 12060090 با تأمین ارز از محل بازار ثانویه، به مراجع ذیربط اعلام و ابلاغ گردید. در این نامه آمده است: ” واردات دانۀ آفتابگردان روغنی با کد تعرفۀ 12060010 همچنان ممنوع می باشد.” با توجه به این موضوع، گمرک ایران درخصوص مرجع صلاحیت دار بررسی ماهیت این کالا، موضوع را از دفتر مقررات صادرات و واردات استعلام نمود که اداره کل مذکور استعلام گمرک را به وزارت جهاد کشاورزی منعکس و آن مرجع، در پاسخ اعلام نمود: ” موضوع تعیین نوع ماهیت دانۀ آفتابگردان اعم از آجیلی یا روغن کشی از وظایف قانونی موسسۀ ملی استاندارد است. “

ارونقی اضافه کرد: براساس مکاتبه ای که از سوی گمرک با وزارت جهاد کشاورزی صورت پذیرفت، تصریح گردید در صورت تشکیک در ماهیت دانه آفتابگردان وارداتی ، گمرک باید موضوع را از جهاد کشاورزی به عنوان یک مرجع ذیصلاح استعلام نماید نه مرجع دیگری. ضمناً مواردی نیز وجود داشته که وزارت جهاد کشاورزی در این خصوص براساس نظر فنی موسسۀ تحقیقات اصلاح و تهیۀ نهال و بذر و براساس نظر کارشناسان بخش تحقیقات ژنتیکی و بانک ژن گیاهی ملی ایران و بخش تحقیقات دانه های روغنی ، اعلام نظر نموده است.

معاون فنی گمرک در ادامه افزود معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی یک روز بعد از مکاتبۀ گمرک اعلام کرد: “در شرایط کنونی که واردات دانۀ آفتابگردان روغنی مجاز نمی باشد، با توجه به اینکه آفتابگردان آجیلی دارای قیمت پایۀ گمرکی بالاتر، حقوق ورودی بیشتر و ارز نیمائی می باشد، امکان اظهار آفتابگردان روغنی به جای آجیلی وجود ندارد؛ همچنین، روغن استحصالی از آفتابگردان آجیلی امکان رقابت با روغن آفتابگردان وارداتی ندارد. بنابراین ترخیص دانۀ آفتابگردان آجیلی تا اطلاع ثانوی از نظر این معاونت بلامانع است.”

ارونقی کفت: با توجه به اعلام نظر صورت گرفته دستور ترخیص تخم آفتابگردان هائی که با ارزش مربوط به تخم آفتابگردان آجیلی و با مأخذ 55% و ارز نیمائی به گمرکات کشور اظهار شده است صادرشده و این اقلام درحال ترخیص و خروج از گمرک هستند و مشکلی در این خصوص وجود نداشته و به نظر می رسد دپوی این کالا در صورت اظهار با شرایط فوق، در گمرکات، ظرف هفتۀ آینده به صفر برسد.

پاسخ دادن