خبر خوش بانک مرکزی برای تولید کنندگان

اقتصادبرتر

رئیس کل بانک مرکزی: بانک ها موظف هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان با دریافت ۷٫۵ درصد مانده بدهی، برای یک بار و با تنفس شش ماهه و با حداکثر اقساط ۵ ساله بدهی آن ها را امهال نمایند. 

تهران – اقتصادبرتر – ۳۰ بهمن ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، رئیس کل بانک مرکزی طی یادداشتی در اینستاگرام نوشت:
در جلسه دیروز شورای پول و اعتبار مشکل تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آن ها معوق شده است مطرح و مصوب شد: بانک ها موظف هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان با دریافت ۷٫۵ درصد مانده بدهی، برای یک بار و با تنفس شش ماهه و با حداکثر اقساط ۵ ساله بدهی آن ها را امهال نمایند. مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ است.

پاسخ دادن