خبر خوش برای کارگران بیمه نشده پلاسکو

خبر خوش برای کارگران بیمه نشده پلاسکو : پرداخت حقوق یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی تا ۴ ماه

تهران – اقتصاد برتر – 6 بهمن 95

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به مدت ۴ ماه به کارگران بیمه نشده ساختمان پلاسکو توسط سازمان تأمین اجتماعی حقوق بیکاری پرداخت می‌شود.

این دسته از کارگران با معرفی به اتحادیه‌های مربوطه به سازمان تأمین اجتماعی حداقل حقوق و دستمزد بیکاری را دریافت خواهند کرد.

سه فروشگاه قدس مولوی، میدان خراسان و زرتشت توسط بنیاد مستضعفان برای اسکان موقت این کسبه پیشنهاد شده است.

پاسخ دادن