خسارت میلیاردی آمریکا از آتش سوزی کالیفرنیا

خسارت های مالی ناشی از آتش سوزی Camp و Woolsey در کالیفرنیا از ۹ تا ۱۳ میلیارد دلار است.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ آبان ۹۷

به گزارش اسپوتنیک تحلیل گران شرکت مدل سازی خطرات جهانی RMS در این خصوص اطلاع دادند.

در این اطلاعیه آمده است که خسارت آتش سوزی Camp در شمال ایالت ممکن است ۷٫۵ تا ۱۰ میلیارد و Woolsey در جنوب کالیفرنیا ۱٫۵ تا ۳ میلیادر دلار باشد.

در این ارزیابی خسارات به دارایی ها و اتومبیل هایی ناشی از آتش و دود هم آمده است. خسارت ناشی از وقفه در کسب و کار و هزینه های زندگی نیز وارد شده است.
بر اساس مدارک این شرکت در حال حاضر میدان آتش سوزی تقریا ۱۰۰ هزار هکتار است. به خاطر آتش سوزی تقریبا ۱۲ هزار خانه و شرکت نابود شده اند ، تعداد قربانیان این حادثه به ۸۰ نفر می رسد و تقریبا ۱۲۰۰ نفر مفقودالاثر شده اند.
آتش سوزی جنگلی Camp در شمال کالیفرنیا یکی از مخربترین آتش سوزی ها در تاریخ این ایالت است. در کل در کالیفرنیا به خاطر آتش سوزی بیش از ۳۰۰ هزار نفر تخلیه شده اند.

پاسخ دادن