دخل و خرج ۹۸ مشخص شد

بودجه‌ریزی دوسالانه انجام می‌شود
اقتصادبرتر

نمایندگان مجلس با تصویب ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل‌ کشور، دخل و خرج کشور را در سال آینده را مشخص کردند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۱ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه صحن علنی امروز (شنبه ۱۱اسفند) مجلس شورای اسلامی و پس از ۲۷ جلسه بررسی مستمر برای رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کل‌کشور، دخل و خرج سال آینده را تعیین و تصویب کردند.

وکلای ملت ماده واحده بودجه سال ۹۸ را در صحن علنی با ۱۷۷رای موافق، ۲۴رای مخالف و ۱ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، بودجه سال ۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ برهفده میلیون و چهارصدو چهل و سه هزار و یکصد و شصت میلیارد و دویست و سی میلیون ریال به شرح ذیل است؛

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه‌ عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنج میلیون و دویست هزار و هشتاد و سه میلیارد و ششصد پنجاه و دو میلیون ریال شامل؛

۱- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار و هشتصد و یازده میلیاردو و یکصدو پنجاه و چهار میلیون ریال.

۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و چهارده هزار و دویست و هفتادو دو میلیارد و چهارصد و نود و هشت میلیون ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و سیصد و سی و پنج میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون ریال .

قوای سه گانه مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی نیستندایران چک چک پول

نمایندگان مجلس، قوای سه گانه را از دریافت سود حاصل از حساب های بانکی منع کردند.

نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه، ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۲ این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی۳ به تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه مذکور:

۱- دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.

در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲- از ابتدای سال ۱۳۹۸ سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاههای‌ مشمول به‌ استثنای بانکها، بیمه‌ها، سازمان ‌بورس و اوراق‌ بهادار و صندوق‌ها به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می شود و به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود. دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یکبار تهیه و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

ارائه گزارش کوچک سازی دولت به مجلس هر سه ماه یکبار

نمایندگان مجلس سازمان امور اداری و استخدامی را مکلف کردند تا گزارش عملکرد دولت برای کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائی را به صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

 نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با بند الحاقی (۵) تبصره (۱۲) ماده واحده این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند الحاقی (۵) تبصره (۱۲) آمده است: سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌های اجرائی را به صورت سه‌ ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس این گزارش در بند (الف) ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌ درصد (۱۵%) نسبت به وضع موجود ((حداقل پنج‌درصد (۵%) در پایان سال دوم)) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیر دولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و مؤسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه های اجرائی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌ عالی اداری.

تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام مؤسساتی که به موجب قانون تأسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر می‌باشد.

دستگاه‌های اجرایی ملزم به تخلیه ساختمان‌های متعلق به آموزش و پرورش شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را ملزم به تخلیه ساختمان‌های متعلق به آموزش و پرورش کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (شنبه، ۱۱ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور با پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و مجلس شورای اسلامی مبنی بر الحاق یک بند به تبصره (۹) ماده واحده این لایحه با ۱۱۴ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند مذکور آمده است: با توجه به نیاز مبرم وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی، ورزشی، برای استفاده دانش‌آموزان از ابتدای سال ۹۸ کلیه دستگاه‌های اجرایی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش هستند، مکلفند ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تخلیه ساختمان‌ها و فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام نمایند.

پایان جلسه علنی ۱۱ اسفند ماه مجلس/ نشست بعدی فردا؛ یکشنبه

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی عصر امروز (شنبه، ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت ۱۷ و ۵۶ دقیقه به صدا درآورد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس صبح فردا یکشنبه (۱۲، اسفندماه) رأس ساعت ۸ صبح با دستور هفتگی برگزار می‌شود.

قدردانی نایب رییس مجلس از تمامی دست اندرکاران تصویب لایحه بودجه ۹۸ / تشکر از خبرگزاری خانه ملت

نایب رییس مجلس شورای اسلامی از نمایندگان مجلس و تمامی دست اندر کاران تصویب لایحه بودجه تشکر کرد.

مسعود پزشکیان در نشست نوبت عصر امروز (شنبه ۱۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از رئیس مجلس، نمایندگان برای بررسی لایحه بودجه و خانواده های آنها، افزود: از تلاش هیات رئیسه؛ کمیسیون های تخصصی، رئیس، هیات رئیسه، سخنگو و اعضای کمیسیون تلفیق، دبیران، فقها، حقوقدانان و کارشناسان شورای نگهبان، رئیس جمهور و اعضای هیات دولت، رئیس سازمان، معاونان و مشاوران سازمان برنامه و بودجه، معاونان امور مجلس و کارشناسان، وزرا، معاونان، مسئولان و کارشناسان کلیه دستگاه های اجرایی و معاونان امور مجلس وزارتخانه ها و سازمان ها و نهادها، معاونت قوانین، ادارات کل کمیسیون ها و صحن، اسناد و تنقیح قوانین، تحریرات، تکثیر، مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، دیوان محاسبات کل کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دفتر هیات رئیسه اعم از صوت و تصویر، مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، معاونت های نظارت و اجرایی، ادارات کل دفاتر نمایندگان که همکاری شایسته ای در ثبت پیشنهادات در سامانه داشتند، قدردانی می شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین از تلاش بخش های مختلف اداره کل مهندسی و پشتیبانی، ترابری، تدارکات، امور فنی، تغذیه، خدمات، کارکنان خدمات صحن، روابط عمومی، امور خبری خبرگزاری خانه ملت و کارکنان قسمت های مرکز حراست، یگان حفاظت، نیروی انتظامی مستقر در مجلس، خبرنگاران، فیلمبرداران، گزارشگران، عوامل تولید و پخش به ویژه پخش رادیو فرهنگ و تمامی دست اندرکاران بخش های خبری صداوسیما، تمامی دست اندرکاران و خبرنگاران امور مجلس، جراید و نشریات مختلف، خبرگزاری های رسمی کشور و سایت های خبری که در مدت بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در کمیسیون های تخصصی، کمیسیون تلفیق، ستاد بودجه و جلسات فشرده صحن علنی فعالیت داشتند، سپاسگزاری می کنیم.

پاسخ دادن