روانشناسی ولخرجی/ قسمت دوم

اقتصادبرتر

ولخرجی چطوری ایجاد می‌گردد؟افراد گرفتار در تله ولخرجی احساسات واقعی خود را در پشت خرید کردن پنهان می‌کنند.

تهران – اقتصادبرتر – 20 اسفند 97

افراد گرفتار در تله ولخرجی احساسات واقعی خود را در پشت خرید کردن پنهان می‌کنند.

 پنهان کردن احساسات واقعی

افراد گرفتار در تله ولخرجی احساسات واقعی خود را در پشت خرید کردن پنهان می‌کنند.

 هنگامی که از موضوعی ناراحت و عصبانی هستند ممکن است به خرید کردن بپردازند و وقتی هم که از اتفاقات پیرامون خوشحال هستند هم به خرید می‌روند.

 راه حل هر مساله‌ای در ذهن افراد ولخرج خریدن است. و هیچ گزینه دیگری برای‌شان متصور نیست.

 ابراز نکردن احساسات

افرادی هستند که برای پرداخت پول نزول و بدهی دچار مشکل شده‌اند.

 یکی از نگرانی‌های این افراد این است که اطرافیان وی از بدهی و نزول او اطلاعی ندارند.

 واقعا چرا ما یاد نگرفته‌ایم درباره مسایل و مشکلات و عواقب آنها با کسی گفتگو کنیم؟

 چرا ما نمی‌توانیم از احساساتی که در وجودمان هست با خواهر یا برادرمان گفتگو کنیم؟

 همین که ما نمی‌توانیم درباره احساسات و هیجانات درونی‌مان با اطرافیانمان گفتگو کنیم، باعث بروز مسایل و مشکلاتی در بیرون می‌گردد.

ادامه دارد…

پاسخ دادن