شیوه صحیح تقسیم سود بانکی بین سپرده‌گذاران

چاپ اسکناس
اقتصاد برتر

یک مسئول گفت: بانک‌ها ابتدا باید سود واقعی تسهیلات و بازدهی آن را به دست آورند و بعد از کسر حق الوکاله، بانک‌ها، همان را بین سپرده‌گذاران تقسیم کنند؛ اما این روند هم اکنون برعکس است.

تهران – اقتصاد برتر – 12 شهریور 98

به گزارش #اقتصادبرتر، فرشاد حیدری گفت: ممکن است در همه هزاران شعبه بانک‌ها در سراسر کشور و در گوشه‌ای از یک استان، قراردادی متفاوت و دارای اشکال باشد؛ اما به هر حال قواعد سپرده‌پذیری قرض و وکالت بانک‌ها در رابطه با مشتریان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هم اکنون دولت نرخ سود سپرده را تعیین می‌کند و بعد به نرخ سود تسهیلاتی می‌رسد که باید از تسهیلات گیرنده دریافت و به سرمایه گذار پرداخت شود؛ در حالی که این روند باید برعکس شود؛ یعنی ما سود واقعی تسهیلات و بازدهی حقیقی آن را به دست آورده و بعد از کسر حق الوکاله، بانک‌ها همان را بین سپرده گذاران تقسیم کنیم.

وی با بیان اینکه اصلاح این فرآیند آرام آرام در حال انجام است، تصریح کرد: باید به این سمت حرکت نمائیم؛ ضمن اینکه محاسبه بازدهی واقعی اقتصاد در پرداخت سود حد مطلوب ما است که باید با تعریف و اصلاح ساختارها به این حد مطلوب برسیم.

همچنین کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی نیز گفت: تلقی و تصوری که از بانکداری و بانکداری اسلامی وجود داشته و در قالب بانکداری بدون ربا، آن را تعریف و مشخص کرده ایم، درست و عملیاتی نیست.

این کارشناس با بیان اینکه آنچه مانع تحقق بانکداری اسلامی می‌شود، به همین تفسیر و تصور نادرست برمی‌گردد، افزود: اینکه می‌گویند ما باید بر اساس بازدهی واقعی تسهیلات به سپردگذاران سود پرداخت کنیم، درست نیست، چراکه سؤال اینجا است که چگونه می‌خواهند سود واقعی را مشخص کنند؛ ضمن اینکه اصولاً در بانکداری متعارف، نحوه محاسبه سود این گونه نیست، بلکه بر اساس روابط بین بانکی و میزان ذخایر بانک‌ها نزد بانک‌های مرکزی، در آخر هر روز و بر اساس کسری ذخایر مشخص می‌شود.

پاسخ دادن