ضمانتنامه بانکی گلوگاه معاملات خارجی

احمد خادم‏ المله-مدیر مسئول -در فعالیت‏های تجاری، بانک نقش اساسی ایفا می‏کند. بانک‏ها در عرصه تجاری بمثابه قلب شریان اقتصاد هستند که جریان پول را به همه اجزای اقتصاد پمپاژ کرده و باعث حیات اقتصادی می‏شوند .

تهران- اقتصاد برتر- 1 بهمن 96

برای انجام این وظیفه، اسناد و اوراق زیادی وجود دارند که بین ارکان یک معامله و تجارت اقتصادی به جریان می‏افتد . این اسناد و اوراق بانکی در حقیقت بمثابه گلبول‎های جریان خون هستند که به وسیله آنها، غذا و اکسیژن به همه اجزای اقتصاد و یک معامله تجاری می‏رسد و باعث حیات بخش‏های مختلف اقتصاد و تجارت کشور می‏شوند و یا به عبارتی این اسناد و اوراق بانکی هستند که عامل شکل‏ گیری یک توافق تجاری در داخل و خارج از کشور می ‏شوند.

ضمانت نامه ‏های بانکی در زمره این اسناد مهم اعتباری هستند که با صدور و گردش آنها در اقتصاد و تجارت، مشکلات و معضلات مالی پروژه‏های سبک وسنگین بخش‏های مختلف دولتی، خصوصی و معاملات بین ‏المللی تجاری مرتفع می‏شوند.

با این توضیح که ضمانت نامه بانکی چیست، قصد طرح این موضوع را دارم که ضمانت نامه بانکی امروز به یکی از گلوگاه‏ های اصلی معاملات تجاری شرکت‏های ایرانی با همتایان خارجی خود تبدیل شده و فرآیند پیچیده اخذ ضمانت نامه ‏های بانکی باعث به هم خوردن بسیاری از معاملات بین ‏المللی شرکت‏های داخلی و خارجی و نهایتا رکود فعالیت شرکت‏های داخلی می‏شود.

در مذاکره با شرکت‏های خارجی اولین موضوعی که مورد سئوال طرف خارجی قرار می‏گیرد بحث تامین ضمانت نامه بانکی از سوی شرکت ایرانی برای جلب نظر شرکت خارجی جهت سرمایه‏ گذاری یا فروش دستگاه و تجهیزات به ایران است .

متاسفانه شرکت‏های ایرانی خصوصا شرکت‏های دانش بنیان و شرکت‏های کوچک تخصصی به دلیل نداشتن سرمایه و دارایی بالا امکان تامین ضمانت نامه بانکی برای طرف مقابل خارجی را ندارند و به همین دلیل نمی ‏توانند سرمایه شرکت خارجی را به داخل کشور جلب کنند.

شرکت‏های داخلی برای تامین ضمانت نامه اگر به شرکت‏های تامین سرمایه نیز مراجعه کنند، هزینه پروژه آنان افزایش یافته و پروژه از حیض انتفاع ساقط خواهد شد.

لازم است دولت و بانک مرکزی برای فعال شدن شرکت‏های داخلی در امر تولید، راهکارهای مناسبی را برای شرکت‏های کوچک تولیدی و خصوصا شرکت‏های دانش ‏بنیان انتخاب کنند تا مذاکرات آنان با طرف‏ های خارجی به نتیجه برسد.

ده‏ها شرکت داخلی را سراغ دارم که به دلیل ناتوانی در تامین ضمانت نامه بانکی قادر به اجرای پروژه ‏های ریز و درشت خود با شرکت‏های خارجی نیستند و همین مسأله باعث کندی فعالیت آنان و نهایتا رکود اقتصاد و صنعت در کشور شده است.

پاسخ دادن