ظرفیت تصادف را داشته باشیم!

فرهنگ تصادف
اقتصادبرتر

افزایش شمار خودروها، عدم رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و پایین بودن فرهنگ رانندگی میزان تصادفات را افزایش داده است.

تهران- اقتصادبرتر- 15 اسفند 97

اما چیزی که تأمل برانگیز است صدمات ناشی از نزاع بعد از تصادفات است نه آسیب­های تصادف؛ گزارش­های اورژانس و پرونده ­های موجود در دادسراها مهر تاییدی ا­ست بر این واقعیت تلخ در جامعه.

در جامعه پر استرس امروز ایران بروز هر حادثه­ای می­تواند منجر به واکنش­های خطرناک و غیرقابل پیش­بینی از سوی افراد شود. آموزش­های رفتاری به ویژه مهارت کنترل خشم و نحوه برخورد فرد در مواجهه با مشکلات جامعه که جزو مهارت­های زندگی به حساب می ­آید اگر در سنین پایین صورت پذیرد، بروز چنین رفتارهایی را در جامعه تا حد زیادی کاهش می­دهد.

بهتر است هنگام بروز تصادف ابتدا با حفظ خونسردی از صحنه تصادف عکس بگیریم، مسیر را برای تردد سایر خودروها باز کنیم. اوقات خود و دیگران را تلخ نکنیم و با رفتاری سنجیده منتظر حضور ماموران راهنمایی و رانندگی بمانیم. قضاوت را به عهده قانون بگذاریم، از درگیری لفظی بپرهیزیم و از اظهارنظرهای شخصی که جنبه قانونی ندارد دوری کنیم.

فراموش نکنید که از خودرو برای تسهیل در زندگی روزمره استفاده می­کنیم و تصادف هم بخشی جدا ناپذیر از رانندگی است که با رعایت قانون و حق تقدم می­توانیم احتمال وقوع آن را کاهش دهیم. همچنین کاش مسئولین با به روز کردن قوانین و مقررات و ساده سازی دریافت خسارات مالی تسهیلاتی را فراهم آورند که طرفین بدون مراجعه به دستگاه­های قضایی بتوانند به دریافت خسارت از فردی خاطی در امر تصادف سریعتر به کارهای روزمره شان برسند و چند روز اسیری برای اثبات اشتباه طرف مقابل و دریافت خسارت نداشته باشند

*فاطمه سعادتی

پاسخ دادن