مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟

مالیات بر درآمد اتفاقی یعنی مثلا اگر پدری ملکی را به فرزندش هدیه کند که اصطلاحا هبه نام دارد مستقیما به ماده ۱۱۹ انتقال داده می شود.

تهران – اقتصادبرتر – 1 مرداد 98

به گزارش #اقتصادبرتر ، امروز می خواهیم برای شما موضوعی را مطرح کنیم که از یک برداشت اشتباه در متن قانون جلوگیری شود. به دو ماده قانونی زیر توجه کنید:

ماده ۱۱۹ ـ درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به ‌عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول ‌مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱ ) این قانون خواهد بود.
ماده ۱۳۱- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:
۱-تا میزان پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%)

۲-نسبت به مازاد پانصد میلیون (۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا میزان یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست درصد (۲۰%)

۳- نسبت به مازاد یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%)

تبصره- به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می­شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.(۱)

ماده ۱۰۵ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.

اما اگر این ملک را به عنوان خرید و فروش ابراز نماید ۲% از مبلغ ملک را مشمول جریمه خواهد شد. البته مسکونی و تجاری بودن ملک هم اهمیت دارد که اگر تجاری باشد باید مالیاتی با عنوان سرقفلی بپردازد.

با خواندن این سه متن قانونی چه خواهید یافت؟
در ماده ۱۱۹ بیان شده که هم افراد حقیقی و هم حقوقی باید در مورد این نوع درآمد اتفاقی از نرخ ۱۳۱ استفاده کنند. اما در مواد ۱۳۱ و ۱۰۵ هرکدام دامنه استفاده از نرخ مشخص شده است به طوری که در ماده ۱۳۱ بیان شده افراد حقیقی و در ماده ۱۰۵ نیز افراد حقوقی ملزم به رعایت از نرخ های مطرح شده هستند. پس چرا در موضوع ماده ۱۱۹ هر دو نوع شخص حقیقی و حقوقی را به استفاده از ماده ۱۳۱ بیان نموده است؟

این ابهام در قانون موجب شد تا رای شورا ضمیمه این ماده قانونی گردد به طوری که در رای شورا اشاره شده درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی علاوه بر اینکه طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد ، به نرخ ۲۵ درصد موضوع ماده ۱۰۵ اصلاحی مورخ ۲۷/۱۱/۸۰ مشمول مالیات خواهد بود.

بدین ترتیب تشخیص این نوع مالیات برای اشخاص حقوقی با رسیدگی دفاتر و بررسی صحت و منبع درآمد اتفاقی به همراه نرخ ماده ۱۰۵ امکان پذیر خواهد بود. نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص حقیقی نیز به همان ترتیب مقرر در موضوع ماده ۱۳۱ انجام می شود.

#مالیات_بر_درآمد_اتفاقی چیست؟

مالیات بر درآمد اتفاقی مثلا اگر پدری ملکی را به فرزندش هدیه کند که اصطلاحا هبه نام دارد مستقیما به ماده ۱۱۹ انتقال داده میشود. اما اگر این ملک را به عنوان خرید و فروش ابراز نماید ۲% از مبلغ ملک را مشمول جریمه خواهد شد. البته مسکونی و تجاری بودن ملک هم اهمیت دارد که اگر تجاری باشد باید مالیاتی با عنوان سرقفلی بپردازد.

مطالعه دقیق قوانین مالیاتی و به همراه آن یافتن پاسخی درست و برداشتی منطقی از آن یک مهارت و تخصص است. حسابداران عزیز باید بدانند که چگونه میتوانند مشکلات مالی خود را با تکیه بر قوانین رفع نمایند.

مالیات بر درآمد اتفاقی

ماده ۱۲۰ – درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱ – صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد.

پاسخ دادن