مرغ تنظیم بازاری تاثیری بر بازار نداشت

مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: مقرر شده بود پشتیبانی امور دام به ازای هر کیلو گوشت مرغ 11 هزار و 500 تومانی 7 کیلوگرم خوراک دام به مرغداران تحویل دهد اما این کار انجام نشده است و مرغداران حاضر به تحویل مرغ‌ها به پشتیبانی امور دام نیستند.

تهران – اقتصاد برتر – 17 اسفند 97

به گزارش #اقتصادبرتر برومند چهارآئین مدیر عامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با ایلنا، در خصوص شرایط بازار مرغ پس از توزیع مرغ تنظیم بازاری اظهار کرد: تغییر محسوسی در قیمت مرغ به وجود نیامده است. در تهران کاهش قیمت مرغ محسوس نبوده و عرضه نسبت به تقاضا بسیار کم است.

وی با اشاره به این نکته که پشتیبانی امور دام خلف وعده کرده است، تصریح کرد: مقرر شده بود پشتیبانی امور دام به ازای هر کیلو گوشت مرغ 11 هزار و 500 تومانی 7 کیلوگرم نهاده شامل 3 کیلوگرم کنجاله ی سویا و 4 کیلوگرم ذرت به مرغداران تحویل دهد اما این وعده بطور عمده عملیاتی نشده و هنوز مرغداران منتظر اقدام عملی شرکت پشتیبانی هستند. با این خلف وعده بنابراین هیچ مرغداری حاضر به تحویل مرغ‌ به پشتیبانی امور د دام نیست.

وی افزود: به همین دلیل مرغ گرم به صورت فروش آزاد وارد بازار می‌شود.

چهارآئین تاکید کرد: قیمت تمام شده برای تولید هر قطعه مرغ همچنان بالا است و مرغ ارسالی به بازار هم مربوط به جوجه‌ریزی نیمه ی دوم دی‌ماه است که قیمت تمام شده آن برای مرغداران 10 هزار و 500 تومان بوده و کمتر از این قیمت تولیدکننده را در حاشیه ضرر قرار می‌دهد. قیمت مرغ پرکنده در کشتارگاه حدود 14 هزار تا 14 هزار و 500 تومان است.

وی افزود: تمام کالاها و خدمات افزایش قیمت داشته است و قیمت مرغ هنوز هم منطقی است. مرغ ارزانترین و غنی‌ترین منبع تامین پروتئین در بازار است و کالای استراتژیک مورد نیاز مردم محسوب می‌شود. مردم در حال حاضر 40 درصد از پروتئین روزانه خود را از طریق مصرف مرغ تامین می‌کنند و ارزانترین پروتئین موجود محسوب می‌شود.

دبیر کمیته صنعت طیور حزب تدبیر و توسعه ایران در ادامه تصریح کرد: با اینکه قیمت گوشت قرمز و ماهی در هر کیلو گرم چندین برابر گوشت مرغ است اما قیمت مرغ بیش از بقیه محصولات و کالاها به چشم می‌آید و تمام هم و غم دولت کاهش قیمت مرغ است که نه مقبول است و نه مفید.

وی افزود: دخالت دولت در امور فعالان اقتصادی بر اساس بند ب ماده ۴ قانون برنامه ششم ممنوع است و از استدلال کافی و علمی برخوردار نیست و سابقه بررسی‌های آکادمیک 200 ساله در همه نظام‌های اقتصادی نشان می‌دهد که قیمت دستوری هیچگاه نه تنها به اهداف خود نرسیده بلکه اثری متضاد آن داشته است.

چهارآئین در ادامه تصریح کرد: اگر دولت قیمت مرغ را 3 هزار تومان کاهش دهد با توجه به مصرف سرانه ٢۵ کیلوگرمی گوشت مرغ ماهانه به هر خانوار ایرانی 25 هزار تومان کمک می‌کند اما با اجرای این سیاست به طور متوسط 150 میلیون تومان به هر یک از تولیدکنندگان ضرر می‌رساند و موجب تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری 5 نفر به طور متوسط می شود که با بیکار شدن مالک مرغداری به 6 نفر می رسد. اگر بعد خانوار را در نظر بگیریم بیکاری 6 نفر بر زندگی ٢۴ نفر تاثیر گذار است. بنابراین به ازای هر هزار تومان کمک به مصرف‌کننده سرنوشت یک نفر تحت شعاع پیامدهای ناشی از بیکاری از جمله ناامیدی و افسردگی قرار می گیرد.

وی تشریح کرد: هرگاه یک مرغداری تعطیل شود در کمتر از ٣ ماه سبب کاهش عرضه گوشت مرغ و در نتیجه افزایش قیمت غیر معقول آن می‌شود و پس از آن مصرف‌کننده مجبور است به دلیل کاهش مرغ در بازار آن را تا 25 هزار تومان هم خریداری کند.

وی گفت: سیاست دولت باید حمایت از استمرار تولید باشد و از دخالت در بازار به صورت دستوری اجتناب کند. با وجود قیمت نهاده‌های دامی و جوجه یک‌روزه باز هم تاکید می‌کنم قیمت فعلی مرغ بسیار منطقی است.

چهارآئین با اشاره به این نکته که پشتیبانی امور دام نهاده‌های دامی را با عنوان ذخیره استراتژیک ذخیره کرده است و به تولیدکنندگان نمی‌دهد، عنوان کرد: پشتیبانی امور دام این نهاده‌های دامی را به نام ذخایر استراتژیک دپو کرده و به دست تولیدکنندگان نمی‌رساند و احتمالا منتظر است پس از شروع سال جدید با قیمت ارز نیمایی آن را به مرغداران فروخته تا بخشی از ضررهای خود را که ناشی از دخالت‌های غیرکارشناسی در بازار است ، جبران نماید.

مدیرعامل سابق اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی افزود: کمتر از 10 درصد از وعده‌های پشتیبانی امور دام عملیاتی شده است و ما امیدواریم سیاست شرکت پشتیبانی به سود تولید کنندگان تغییر کند.

وی ادامه داد: پشتیبانی امور دام در استان مرغ را از مرغدار تحویل می‌گیرد اما برای دریافت نهاده دامی تولیدکننده را به بنادر حواله می‌دهد. اقتصاد الزامات و زبان ویژه ی خود را دارد نباید تصور کنیم اگر بر روی کاغذ همه چیز درست و منطقی بود در عمل هم درست خواهد بود. واقعیت تلخ این است که بین ادعا و آنچه که روی کاغذ است زمین تا آسمان فاصله داریم.

پاسخ دادن