مرور هفتگی قیمت فلزات پایه | هفته اول آبان ۹۸

مرور هفتگی قیمت فلزات پایه | هفته اول آبان ۹۸

با نمودار اختصاصی #اقتصادبرتر نوسانات قیمت فلزات پایه در هفته‌ای که گذشت را دنبال کنید.

تهران – اقتصاد برتر – 11 آبان 98

پاسخ دادن