مصوبات بودجه ۹۸ امروز صبح مجلس

اقتصادبرتر

نمایندگان مردم در خانه ملت با شفاف سازی بودجه و هزینه کرد شرکت های دولتی به صورت ثبت در سامانه برخط موافقت کردند.

تهران – اقتصادبرتر – ۶ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با جزء یک بند الحاقی ۵ تبصره ۲ در خصوص شفاف سازی عملکرد بودجه ای شرکت های دولتی به پیشنهاد محمد دهقانی نقندر با ۱۵۴ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر موافقت کردند.

در جزء یک بند الحاقی ۵ تبصره ۲ آمده است؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشورحداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ زیر ساختهای لازم را جهت بهره برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نماید. کلیه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره(۳) این قانون شامل شرکتهاو مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،شهرداری های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند برای سالهای برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه از جمله صورت های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد پرسنل(ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارائی و دیوان محاسبات کشور فراهم نماید. عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یکبار با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارائی، گزارش عملکرد شرکت های موضوع این بند را به کمیسیون های برنامه و بودجه ومحاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

عضویت همزمان مسئولان، معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در هیأت مدیره شرکت‌ها ممنوع شد

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با الحاق یک جزء به بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه با ۱۵۱ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدحسین فرهنگی در خصوص علت ارائه پیشنهاد الحاقیه یک جزء به بند الحاقی ۵ تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه، گفت: در بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه بخش های مختلف دولتی، عضویت همزمان مسئولان آن دستگاه ها در انواع هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه را شاهد هستیم که به علت تاثیرات اقتصادی اسم و اسامی و عناوین آن ها را ذکر نمی کنم.

معاون اقتصادی یک مجموعه همزمان ۸ مسئولیت دارد

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال معاون اقتصادی و برنامه ریزی یک مجموعه همزمان مدیر نظارت بر شرکت های هلدینگ، رئیس هیات مدیره کارگزاری یکی از زیر مجموعه ها، عضو هیات مدیره، مشاور قائم مقام همان مجموعه، رئیس اداره تحقیق و توسعه و سنجش ریسک یکی از شرکت ها، مشاور مالی هیات مدیره شرکت هلدینگ و مشاور مالی هیات مدیره شرکت هلدینگ دیگری است و در واقع همزمان ۸ مسئولیت دارد.

در این جزء از الحاقی ۵ آمده است؛ عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و معاونان و مدیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسولیت های اجرایی و عضویت هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمانها، اعم از زیر مجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاهها ممنوع است. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤولیت بررسی و نظارت بر اجرای این حکم و پیگیریهای قانونی مربوطه را دارند.

تکلیف دولت برای انعکاس سود و زیان شرکت‌های دولتی در گزارش‌های مالی

نمایندگان مجلس در خانه ملت دولت را مکلف به انعکاس سود و زیان شرکت‌های دولتی به تفکیک در گزارش‌های عملکرد مالی شد.

نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با الحاق بند (ج) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه با ۱۳۷ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بخش الحاقی به بند(ج) این تبصره آمده است: “دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هرشرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و بروز رسانی نماید “.

انتقاد از عدم تصویب اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای نظام رتبه بندی و همسان سازی حقوق

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از عدم تصویب پیشنهاد اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرایی کردن نظام رتبه بندی و قانون هماهنگ سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان که منطبق بر قانون برنامه ششم توسعه و مبنای اجرای عدالت در پرداخت ها بوده انتقاد کرد.

حمیدرضا حاجی بابایی  با بیان اینکه دولت و کمیسیون تلفیق با افزایش بودجه نظام رتبه بندی و نظام همسان سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان مخالفت کردند، گفت: در نوبت سوم کاری مجلس در روز شنبه پیشنهادی را مبنی بر این که ۷۵۰۰ میلیارد تومان از محل شرکت های نفتی برای نظام رتبه بندی معلمان و هماهنگ سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان وحق التدریسی ها اختصاص داده شود، ارائه کردم.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی، افزود: امروز در بند د تبصره ۱۶ پیشنهاد افزایش ۲ هزار میلیاردی برای هماهنگ سازی حقوق شاغلین وبازنشستگان کشوری و لشکری مطرح شد، اما متاسفانه این پیشنهاد ها با مخالفت دولت و کمیسیون تلفیق وارد شور شده و رای لازم را کسب نکرد.
وی با بیان اینکه مجلس در طول دوران بودجه ای با مصوبات گوناگون نظیر افزایش مالیات ها واوراق در ایجاد گرانی ها مشارکت داشته است، ادامه داد: این در حالی است که حتی یک مصوبه در رابطه با پیشگیری ومبارزه با فقر وایجاد عدالت نداشته است.
نماینده مردم همدان و فامین در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: نمایندگان مجلس ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق مصوب کرده اند، در حالی که این موضوع برخلاف قانون برنامه ششم توسعه و در تضاد با قانون هماهنگ سازی حقوق است.

عضوکمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: این موضوع در حالی است که نمایندگان ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرایی کردن نظام رتبه بندی و قانون هماهنگ سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان که منطبق بر قانون برنامه ششم توسعه و مبنای اجرای عدالت در پرداخت ها بوده را مصوب نکردند.

پایان جلسه علنی نوبت صبح ۶ اسفند ماه مجلس/ نشست بعدی عصر امروز

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی را به صدا درآورد.

مسعود پزشکیان زنگ پایان نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۶ اسفند) مجلس شورای اسلامی را رأس ساعت ۱۲ و ۸ دقیقه به صدا درآورد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه بعدی مجلس عصر امروز رأس ساعت ۱۴ با دستور ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۸ برگزار می‌شود.

پاسخ دادن