نسخه الکترونیکی روزنامه اقتصادبرتر-شماره ۶۱۲

نسخه الکترونیکی روزنامه اقتصادبرتر-شماره 612

شماره ششصد و دوازدهمین نسخه الکترونیکی روزنامه #اقتصادبرتر منتشر شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۷ آذر ۹۸

شما می توانید شماره جدید نسخه الکترونیکی #اقتصادبرتر را از سایت #جار و #طاقچه خریداری کنید.

پاسخ دادن