نسخه الکترونیکی روزنامه اقتصادبرتر-شماره ۶۳۹

نسخه الکترونیکی روزنامه اقتصادبرتر-شماره 639

شماره ششصد و سی و نهمین  نسخه الکترونیکی روزنامه #اقتصادبرتر منتشر شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۴ دی ۹۸

شما می توانید شماره جدید نسخه الکترونیکی #اقتصادبرتر را از سایت #جار و #طاقچه خریداری کنید.

پاسخ دادن