هزینه ثبت‌نام در کنکور افزایش یافت

جزئیات زمان بندی کنکور سراسری سال 99

با تصمیم دولت، هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته در سال ۹۹، ۶۱۰.۰۰۰ ریال تعیین شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۵ اسفند ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۲ بهمن ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹ را به شرح جدول پیوست تصویب کرد.

بر همین اساس، درآمدهای سازمان سنجش آموزش و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت به حساب خزانه، واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور، منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه‌ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارت‌خانه مذکور قرار می‌گیرد.

بر اساس جدول هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۹، هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد ناپیوسته، ۶۱۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است.

علاوه بر این، بررسی پرونده‌های صلاحیت عمومی داوطلبان آزمون‌ها، ۶۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

هزینه ثبت نام در کنکور سال بعد هزینه ثبت نام در کنکور سال بعد

پاسخ دادن