همدلی کنیم اما بدون هزینه

همدلی از صمیم دل
اقتصاد برتر

سوگواری برای از دست دادن عزیزان در هر کشور و شهری آداب و رسوم خاص خودش را دارد که افراد مقید به برگزاری این مراسم به بهترین شکل هستند تا ادای احترامی شایسته برای متوفی باشد.

تهران- اقتصاد برتر- 11 بهمن 97

در ایران نیز شاهد آداب و رسوم متفاوتی در شهرها و روستاها هستیم که تفاوت­هایی دارند اما کلیت مراسم در جهت احترام به روح درگذشته و حفظ آبروی بازماندگان و قدردانی از حضور اقوام در مراسم است.

طی سالهای گذشته بسیاری از خانواده­ها هزینه ­های برگزاری مراسم ختم و هزینه­ های جانبی دیگر آن را به مراکز خیریه اهدا می­کنند که حرکتی بسیار شایسته و قابل تقدیر است. اما کماکان هستند خانواده­ هایی که برای حفظ آبرو و عمل کردن به تمام آداب و رسوم و جلوگیری از حرف و حدیث اقوام و آشنایان خود را ملزم به برگزاری این مراسم بطور شایسته  می دانند در حالی که توان مالی مناسبی ندارند.

متأسفانه با توجه به گرانی­ها و افزایش هزینه ­های برگزاری اینگونه مراسم طی سالهای اخیر ، نیازمند فرهنگ­سازی در جهت کاهش هزینه­ ها و بازنگری در اجرای این مراسم هستیم تا بتوانیم در عین حالی که با خانواده عزادار همدردی می کنیم تا از غم آنان بکاهیم، هزینه ای هم بر آنان تحمیل نکنیم. چرا که هزینه­ های کفن و دفن، رفت و آمدها و سایر هزینه­ های جانبی در این روزهای سخت اقتصادی کشور به تنهایی برای آنان سنگین است پس بکوشیم ما بعنوان دوست و فامیل هزینه ای مضاعف برای آنان اضافه نکنیم. در برخی کشورهای غربی رسم پسندیده ای وجود دارد و آن اینکه دوستان و فامیل برای همدردی و ابراز تأسف در کنار این عزیزان داغدیده هستند اما حتما سعی می کنند که هنگام حضور پیدا کردن در کنار آنان مقدار قابل توجهی غذا و خوراک همراه ببرند چرا که معتقدند خانواده عزادار در این شرایط حتی حوصله فراهم کردن غذا برای خودشان را ندارند چه برسد به آنکه بخواهند استرس تأمین خوراک و نوشیدنی میهمانانی را داشته باشند که برای سرکشی و ابراز همدردی به دیدن آنان می روند. رسوم خوب و پسندیده را از دیگران بیاموزیم و تلاش کنیم در عین همدردی با دیگران از هزینه های آنان نیز بکاهیم.

*فاطمه سعادتی

 

پاسخ دادن