پرداخت ۳۱هزار میلیارد ریال به قربانیان حوادث رانندگی در ۴سال

سوانح رانندگی

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور صندوق در چهار سال گذشته ۳۱ هزار میلیارد ریال برای قربانیان حوادث رانندگی پرداخت؛ در حالی که این میزان در ۴۶ سال پیش از آن ۱۲ هزار میلیارد ریال بود.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۴ آبان ۹۷

به نقل از تارنمای وزارت اموراقتصادی و دارایی؛ علی جباری یادآوری کرد: صندوق تامین خسارت بدنی کشور در سال ۱۳۴۷ تاسیس شد و عملکرد این صندوق را می توان به ۲ دوره تقسیم کرد: چهار سال اخیر و ۴۶ سال پیشین.

وی از رشد ۲۴۴ درصدی پرداخت خسارت در چهار سال گذشته نسبت به ۴۶ سال پیش از آن خبر داد و رشد شمار پرونده های مربوط به حمایت مالی این صندوق در ۲ دوره زمانی یاد شده را ۲۱۵ درصد اعلام کرد.

این مسئول گفت: در چهار سال اخیر ۸۰ هزار پرونده تامین خسارت در این صندوق تشکیل شد که در دوره پیش از آن ۳۶ هزار پرونده بود.

وی تصریح کرد: با اقدامات صندوق تامین خسارت بدنی کشور، در چهار سال گذشته ۲۸ هزار و ۸۹۶ نفر از زندان آزاد یا از زندانی شدن آنان جلوگیری شده است.

جباری تقلیل زمان پرداخت خسارت از ۹۰ روز به هفت روز، تاسیس شعبه در ۳۱ استان کشور، هوشمندسازی فرآیندها و خدمات و تعامل با مراجع قضایی را از دیگر اقدام های این صندوق برشمرد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی کشور از روابط عمومی ها خواست با برقراری ارتباط دوسویه بین سازمان و مردم، از یک سو زبان گویای سازمان برای ارائه اطلاعات درست و شفاف و از سوی دیگر، کانال دریافت نظر و دیدگاه های مردم نسبت به سازمان باشند و در خنثی سازی توطئه های دشمنان نقش بسیار موثر و مهمی بازی کنند.

به گفته وی، پارسال حوادث رانندگی ۱۶ هزار نفر کشته و ۳۳۰ هزار نفر مصدوم در کشور بر جای گذاشت.

بر پایه آمارهای سازمان پزشکی قانونی، پارسال ۱۶ هزار و ۲۰۱ تن در حوادث رانندگی کشته شدند که نسبت به سال پیش از آن (۱۳۹۵) ۱٫۷ درصد افزایش یافت.

پاسخ دادن