تغییرات در ترخیص کالا در گمرک

گمرک

رئیس کل گمرک در احکام جداگانه‌ای دبیر کمیته راهبردی و رئیس کمیته راهبری انتخاب مسیر اظهارنامه را تعیین کرد.

تهران – اقتصاد برتر – 2 مرداد 98

به گزارش #اقتصادبرتر رئیس کل گمرک ایران در احکام جداگانه‌ای مهرداد جمال ارونقی را به مدت 2 سال به عنوان دبیر کمیته راهبردی و رئیس کمیته راهبری انتخاب مسیر اظهارنامه تعیین کرد.

گفتنی است، کمیته‌های سلکتیویتی مسئولیتهای مهمی در خصوص تعیین مسیرهای 3گانه اظهارنامه‌های کالا در اختیار دارند. در حال حاضر بعد از اظهار یک کالا به گمرک، سه مسیر زرد، قرمز و سبز با توجه به نوع کالا برای بررسی آن در نظر گرفته می‌شود. اگر ریسک تخلف در کالای اظهارشده بالا باشد به صورت خودکار مسیر قرمز برای بررسی بیشتر آن لحاظ می‌شود. همچنین اگر برای ترخیص کالا با ریسک کمتر، مجوزهایی مثل مجوز سازمان انرژی اتمی، وزارت دفاع و … لازم باشد کالا در مسیر زرد قرار می‌گیرد و در غیر این صورت کالا به مسیر سبز هدایت شده و در کمترین زمان ترخیص می‌شود.

در حال حاضر یکی از دلایل افزایش زمان ترخیص و رسوب کالا در گمرکات موضوع مسیرهای سه گانه بررسی اظهارنامه می‌باشد که به نظر می‌رسد با تغییرات اعمال شده در کمیته‌های دو گانه تغییراتی در این حوزه اعمال شود.

گفتنی است، کمیته راهبردی بالاترین رکن انتخاب مسیرهای اظهارنامه بوده که رئیس گمرک، معاون فنی، مدیر کل حراست، مدیر کل بازرسی، مدیر کل حوزه ریاست و معاونین و مشاورین رئیس کل بر حسب مورد عضو این کمیته میباشند. همچنین کمیته راهبری به ریاست معاون فنی گمرک و با حضور، مدیر کل دفتر اطلاعات و برنامه ریزی مدیر کل مرکز جرائم سازمان یافته، مدیر کل حراست، مدیر کل فناوری اطلاعات، مدیر کل صادرات، مدیر کل واردات، تعرفه، ارزش، ترانزیت، بازبینی و 2 نفر مدیر کل گمرک اجرایی تشکیل می‌شود.

رييس كل گمرك ايران طی احکام جداگانه ای مهرداد جمال ارونقى معاون امور گمركى را به عنوان رئيس كميته راهبرى و همچنین عضو و دبیر کمیته راهبردی انتخاب مسیر اظهارنامه (Selectivity) منصوب كرد .
🔹اجرای مفاد ماده 11 قانون امور گمرکی و استانداردهای کنوانسیون تجدید نظر شده کیوتو مبنی بر استفاده از شیوه های مدیریت خطر و کاهش زمان ترخیص کالا ، تسریع در انجام تشریفات گمرکی و تقلیل هزینه های ترخیص کالا و تسهیل تجارت و همچنین یکسان سازی رویه های گمرکی در کلیه گمرکات اجرایی و مدیریت ریسک در گمرک (Risk managment) از جمله وظایف کمیته انتخاب مسیر در گمرک ایران است .

پاسخ دادن