پیش‌بینی: رکود نزدیک اقتصاد جهان و تقویت طلا

پیش‌بینی: رکود نزدیک اقتصاد جهان و تقویت طلا

رسیدن اختلاف بازده اوراق دوساله و ده ساله به صفر و عبور نرخ بازده دوساله از ۱۰ ساله، به منزله زنگ خطری برای ورود اقتصاد جهان به رکود تلقی می شود.

تهران – اقتصاد برتر – 13 شهریور 98

به گزارش #اقتصادبرتر این گیف منحنی بازدهی اوراق قرضه آمریکا و تغییرات آن در طول ۴ دهه اخیر را نشان می دهد. (yield curve)

در بسیاری از کشورها منحنی بازدهی اوراق قرضه وارونه شده است. (inverted yield curve)
به این صورت که بازدهی اوراق قرضه بلندمدت کم می‌شود و به سطحی پایین تر از بازده کوتاه‌مدت نزول می کند.
در حالی که معمولا باید بازده اوراق بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت باشد.

این که تقاضا برای اوراق قرضه بلندمدت به قدری کاهش یابد که بازده آن از کوتاه مدت کمتر شود، اقتصاددانان آن را نشانه هایی از ورود اقتصاد جهان به رکود و نیز یکی از نشانه های تقویت #طلا می دانند.

پیش‌بینی: رکود نزدیک اقتصاد جهان و تقویت طلا

رسیدن اختلاف بازده اوراق دوساله و ده ساله به صفر و عبور نرخ بازده دوساله از ۱۰ ساله، به منزله زنگ خطری برای ورود اقتصاد جهان به رکود تلقی می شود.

کارشناسان اقتصادی و مالی اهمیت فراوانی برای این منحنی و قدرت پیش بینی کنندگی آن قائل اند.

وارونگی منحنی بازده، آخرین بار قبل از بحران ۲۰۰۸ اتفاق افتاد و در چند دهه اخیر تقریبا همیشه یک پیش نگر قابل اطمینان برای بازارهای مالی بوده است.

نشانه های متعدد در اقتصاد جهان ازقبیل تلاطم های ناشی از جنگ تجاری امریکا و چین و ورود به آستانه رکود به باور بسیاری از اقتصاددانان، از تقویت انس #طلا در بازارهای مالی سخن می گوید.

همچنین با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور، دور از انتظار نیست که در ایران نیز طی ماه های آتی گرایش بیشتر بازار به سوی طلا را شاهد باشیم.

پاسخ دادن