چگونه میتوان به سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان پایان داد؟ – قسمت اول

چگونه میتوان به سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان پایان داد؟ + کلیپ

سال های میان دو جنگ جهانی را باید دوره ظهور سلطه اقتصادی آمریکا بر جهان دانست. سلطه ای که هنوز هم ادامه دارد. اما این سلطه چطور به وجود آمد و چطور باید به آن پایان داد؟ با ما همراه باشید.

تهران – اقتصاد برتر – 21 مرداد 98

ادامه دارد …

پاسخ دادن