“کارت الکترونیک رفاه” یا کوپنی شدن اقتصاد؟

اقتصادبرتر

اگر چه مصوبه دیروز مجلس به منزله الزام استفاده دولت از کوپن الکترونیک نبود( اساسا بیشتر شبیه یک فیلم با پایان باز بود نه بخشی از فرآیند تقنین یک کشور)، اما بلافاصله واکنش های تند و تیز به “کوپنی شدن اقتصاد” بین بعضی از اقتصاددانان به راه افتاد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۲ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر ، اگر چه مصوبه دیروز مجلس به منزله الزام استفاده دولت از کوپن الکترونیک نبود( اساسا بیشتر شبیه یک فیلم با پایان باز بود نه بخشی از فرآیند تقنین یک کشور)، اما بلافاصله واکنش های تند و تیز به “کوپنی شدن اقتصاد” بین بعضی از اقتصاددانان به راه افتاد. استاد محترمی مصاحبه کرده بودند که” کوپن اساسا برای شرایط جنگی است” و روزنامه محترمی تصویر رییس جمهور را روی صفحه اول قرار داده که کوپن در دست دارد و شعار “به عقب بر نمی گردیم” بالای آن نقش بسته است.

در دفاع از “کارت الکترونیک رفاه”

در این باره چندنکته ضروری قابل عرض است:

تصور آن که تضمین حداقلی از سبد غذایی برای اقشار نیازمند صرفا مختص شرایط جنگی است به وضوح غلط است. از ۱۹۶۴ تامین حداقل های غذایی در آمریکا به صورت ثابت و بی وقفه بر بستر قانونى جدید در حال اجراست و کارت های اعتباری مربوط به این برنامه(EBT) به صورت فراگیر از سال ۲۰۰۴ در آمریکا مورد استفاده است بدون ان که این کشور درگیر شرایط جنگی باشد.

Image result for Schedule (EBT)بدون هیچ نوع سر و صدا و تنش،برنامه کارت الکترونیک رفاه( که دربسیاری جنبه ها شباهت به EBT دارد) بیش از چهار سال است که بدون تشکیل صف، بدون سر و صدا و بدون گزارش حتی یک مورد ناآرامی اجتماعی( شبیه به آن چه امروز در صف های گوشت شاهدیم و شبیه به آن چه در اوایل دولت آقای روحانی در توزیع سبد کالا شاهد بودیم) در حال خدمات رسانی است و دوره های متوالی توزیع سبد کالا توسط آن انجام شده است بدون آن که “کشور در شرایط جنگی باشد” یا ” به عقب بازگشته باشد”. در نسخه اجرا شده تا کنون شخص به سلیقه خود و در پایانه های توزیعی به اندازه تقریبا همه فروشگاههای زنجیره ای امکان دریافت حداقل های مورد نیاز خود را داشته و دارد، بدون آن که شان او لگد کوب شود یا نیاز به یافتن “توزیع کنندگان پاک” باشد.

اقتصادبرتر

همه نقدهای تیز و تند به دولت آقای روحانی به جای خود، کارت الکترونیک رفاه یکی از بهترین اجراهای یک طرح معقول رفاهی است که تا به حال در ایران دیده ام و فعلا محتملترین( و عاقلانه ترین) سناریوی ممکن درباره مصوبه مجلس گسترش پوشش کارت رفاه است.

مسائل ملی، “مسائل ملی” است و نباید آن را حتی به اندازه یک تیتر فدای انگیزه های جناحی کرد .

*صادق الحسینی/کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران/سیاستگذاری عمومی و روابط بین الملل از امریکا

پاسخ دادن