کمیسیون تلفیق کاهش یارانه را تصویب کرد

واکنش سخنگوی ستاد بودجه به یارانه ۷۲ هزار تومانی: کمیسیون تلفیق کاهش یارانه را تصویب کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۸ بهمن ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر – خانلو، سخنگوی ستاد بودجه در واکنش به یارانه ۷۲هزار تومانی گفت: در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس با تصمیم نمایندگان محترم مقرر شد یارانه نقدی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال۱۳۸۸ و یارانه طرح حمایت معیشتی خانوارها ناشی از اجرای طرح مدیریت سوخت، به تمامی مشمولین دریافت یارانه نقدی (یعنی ۷۸میلیون نفر) پرداخت شود.

وی افزود: در لایحه پیشنهادی دولت که با مخالفت نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق نیز مواجه بود، حدود ۱۸میلیون نفر که بر اساس شاخص‌های محاسباتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشمول دریافت یارانه حمایت معیشتی خانوارها نیستند، در فهرست دریافت‌کنندگان قرار می‌گیرند.

سخنگوی ستاد بودجه ادامه داد: لذا با توجه به رشد ۲۰درصد یارانه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، تصمیم یادشده به منزله تعدیل سرجمع یارانه پرداختی به هر فرد در مقایسه با سال جاری خواهد بود.

وی در پایان افزود: لذا انعکاس خبر مذکور با عنوان «افزایش یارانه نقدی در سال۱۳۹۹ به رقم ۷۲هزار تومان در ماه به ازای هر نفر» باید به این صورت تصحیح شود که مجموع پرداخت یارانه از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اعم از نقدی و حمایت معیشتی خانوارها، در سال۱۳۹۹ حدود ۷۲هزار تومان به ازای هر فرد خواهد بود که به جهت افزایش مشمولین نسبت به سال جاری، سرانه پرداختی یارانه کمتر از سال جاری خواهد شد.

پاسخ دادن